Nöroimmünoloji

NÖROİMMÜNOLOJİ BİLİMSEL ÇALIŞMA GRUBU  YÖNETİM KURULU ÜYELİK KRİTERLERİ

  1. Nöroloji uzmanı olmak,Nöroimmünoloji yada genel immünoloji laboratuvarında en az “altı” ay bizzat çalışmış olmak,
  2. Son 5 yıl içinde nöroimmünoloji alanında yapılmış en az üç uluslar arası yayını olmak,
  3. İmmun kökenli nörolojik hastalıklar (Multipl Skleroz, Myastenia Gravis, kronik inflamatuvar demiyelinizan nöropati:CIDP,Guillain- Barre sendromu, Nöro-Behçet sendromu, vaskülitler, inflamatuvar miyopatiler, paraneoplastik sendromlar....gibi) konusunda en az 3 yıllık klinik ve/veya laboratuvar deneyimi olmak,
  4. Nöroimmünoloji alanında halen aktif olarak klinik veya laboratuvar veya deneysel çalışmalar yapıyor olmak.

NOT: “Aktif üye” ve “katılımcı üye” olmak için Türk Nöroloji Derneği’nin diğer çalışma grupları için belirlediği kriterler geçerli olacaktır.

NÖROİMMÜNOLOJİ BİLİMSEL ÇALIŞMA GRUBU  YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Moderatör

Prof. Dr. Ayşe Altıntaş
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  Nöroloji Anabilim Dalı

Kurucu Üyeler

Prof. Dr.Ceyla İrkeç
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Egemen İdiman
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Rana Karabudak
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.Gülşen Akman-Demir
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Üyeler:

Prof. Dr. Levent Sinan Bir
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Günnur Deniz
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü- İmmünoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Dicle Güç
Hacettepe Tıp Fakültesi Temel Onkoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Fatma Oğuz-Savran
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yeşim Parman
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hayrettin Tumani
Dept. of Neurology, University of Ulm, Germany

Doç. Dr. Cavit Boz
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Yahya Çelik
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Kemal Hamamcıoğlu
Kayseri Asker Hastanesi Nöroloji Bölümü

Doç. Dr. Nezih Hekim
Pakize Tarzi Laboratuvarları

Doç. Dr. Nefati Kıylıoğlu
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Serkan Özakbaş
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Gülderen Yanıkkaya-Demirel
CENTRO Laboratuvarları

Doç. Dr. Canan Yücesan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Nur Yüceyar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr. Gaye Ertan
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü İmmünoloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Emine Belgin Koçer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Aslı Kurne
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Murat Kürtüncü
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Nihal Işık
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Uz. Dr. Musa Öztürk
Bakırköy Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği

Uz. Dr. Nevin Sütlaş
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği

Uz. Dr. Özlem Taşkapılıoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Barış Topçular
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Kliniği

Uz. Dr. Erdem Tüzün
İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

Dr. Burçak Vural
İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Aksel Siva
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Ömer Faruk Turan
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Uz. Dr. Nihal Işık
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Uz. Dr. Vildan Yayla
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

Uz. Dr. Erdem Toğrol
İstanbul GATA Nöroloji Anabilim Dalı


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale