Nöroimmünoloji

 

57. Ulusal Nöroloji Kongresi Nöroimmünoloji Çalışma Grubu Toplantı Tutanağı için tıklayınız.

 

NÖROİMMÜNOLOJİ BİLİMSEL ÇALIŞMA GRUBU  YÖNETİM KURULU ÜYELİK KRİTERLERİ

  1. Nöroloji uzmanı olmak,Nöroimmünoloji yada genel immünoloji laboratuvarında en az “altı” ay bizzat çalışmış olmak,
  2. Son 5 yıl içinde nöroimmünoloji alanında yapılmış en az üç uluslar arası yayını olmak,
  3. İmmun kökenli nörolojik hastalıklar (Multipl Skleroz, Myastenia Gravis, kronik inflamatuvar demiyelinizan nöropati:CIDP,Guillain- Barre sendromu, Nöro-Behçet sendromu, vaskülitler, inflamatuvar miyopatiler, paraneoplastik sendromlar....gibi) konusunda en az 3 yıllık klinik ve/veya laboratuvar deneyimi olmak,
  4. Nöroimmünoloji alanında halen aktif olarak klinik veya laboratuvar veya deneysel çalışmalar yapıyor olmak.

NOT: “Aktif üye” ve “katılımcı üye” olmak için Türk Nöroloji Derneği’nin diğer çalışma grupları için belirlediği kriterler geçerli olacaktır.

 

Türk Nöroloji Derneği Nöroimmünoloji Çalışma Grubu

Moderatör

Prof. Dr. Aslı Tuncer (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Sekreter

Dr. Öğretim Üyesi Cihat Uzunköprü (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Kurucu Üyeler

Prof. Dr. Ayşe Altıntaş (Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Prof. Dr. Gülşen Akman-Demir (İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Prof. Dr. Ceyla İrkeç (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Prof. Dr. Egemen İdiman (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Rana Karabudak (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Prof. Dr. Canan Yücesan (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

 

Üyeler (Soy isim sırasına göre listelenmiştir)

Prof. Dr. Aylin Akçalı (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Doç. Dr. Belgin Petek Balcı (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği)

Prof. Dr. Yeşim Beckmann (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Prof. Dr. Levent Sinan Bir (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Prof. Dr. Cavit Boz (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Doç. Dr. Eda Derle Çiftçi (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Prof. Dr. Gülderen Yanıkkaya Demirel (Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD)

Prof. Dr. Şerif Demirkaya (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği)

Prof. Dr. Günnur Deniz (İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü-İmmunoloji AD)

Prof. Dr. Gülten Saruhan Direskeneli (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji AD)

Doç. Dr. Gençer Genç (Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği)

Prof. Dr. Dicle Güç (İzmir Ekonomi Üniversitesi Temel Onkoloji AD)

Uzm. Dr. Tuncay Gündüz (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Prof. Dr. Azize Esra Gürsoy (Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Prof. Dr. Nihal Işık (Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Kliniği)

Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay (Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Prof. Dr. Nefati Kıylıoğlu (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Prof. Dr. Emine Belgin Koçer (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Prof. Dr. Murat Kürtüncü (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Prof. Dr. Fatma Savran Oğuz (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD)

Prof. Serkan Özakbaş (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Doç. Dr. Musa Öztürk (Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği)

Prof. Dr. Yeşim Parman (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Prof. Dr. Sabahattin Saip (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Prof. Dr. Aksel Siva (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Dr. Öğretim Üyesi Sedat Şen (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Doç. Dr. Özlem Taşkapılıoğlu (Acıbadem Hastaneler Grubu Bursa Hastanesi Nöroloji Kliniği)

Prof. Dr. Murat Terzi (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Doç. Dr. Bedile İrem Tiftikçioğlu (İzmir Bakırçay Üniversitesi Nöroloji AD)

Prof. Dr. Rıfat Erdem Toğrol (Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Ufuk Emre Toprak (Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği)

Prof. Dr. Hayrettin Tumani (Ulm University, Department of Neurology)

Prof. Dr. Ömer Faruk Turan (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Prof. Dr. Nilda Turgut (Tekirdağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Prof. Dr. Erdem Tüzün (İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Sinir Bilimi AD)

Doç. Dr. Uğur Uygunoğlu (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Prof. Dr. Aysun Ünal (Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Prof. Dr. Burçak Vural (İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik AD)

Doç. Dr. Vildan Ayşe Yayla (Bakirköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

Prof. Dr. Gaye Erten Yurdagül (İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü-İmmunoloji AD)

Prof. Dr. Canan Yücesan (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

Prof. Dr. Nur Yüceyar (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD)

 


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale