Nöro-oftalmoloji / Nöro-otoloji

Nöro-oftalmoloji/Nöro-otoloji

 

Nöro-oftalmoloji/Nöro-otoloji ?

 

Moderatör:

 

Prof  Dr. Gülden Akdal

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

 

Üyeler:

Prof. Dr. Neşe Çelebisoy

Ege Ünversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Tülay Kansu

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Bülent Elibol

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Canan Togay Işıkay

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Çiğdem Doğulu

Acıbadem Bursa Hastanesi, Nöroloji Kliniği

 

Prof. Dr Fethi İdiman

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Uzm.Dr. Hamdi Uğur

Serbest Hekim

 

Prof Dr. Levent Sinan Bir

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Mehmet Karataş

Başkent Üniversitesi, Adana Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

Prof. Dr. Önder Akyürekli

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Ufuk Can

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Nefati Kıyılıoğlu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr. Tülay Kurt İncesu

Katip çelebi Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof.  Dr. Figen Gökçay

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Prof. Dr Nilüfer Kale

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastanesi Nöroloji Kliniği

 

Prof. Dr Eylem Değirmenci

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Doç Dr Ayşın Kısabay Ak

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Hava Dönmez Keklikoğlu

Medical Park Ankara Hastanesi

 

Prof  Dr. Funda Uysal Tan

Çorum Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Doç Dr Feray Güleç Uyaroğlu

Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

 

Doç Dr Hülya Ertaşoğlu Toydemir

Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

 

Doç Dr Pınar Kahraman Koytak

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı

 

Yard. Doç Dr. İlksen Çoplak Işıkay

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Yard. Doç Dr. Hale Batur Çağlayan

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

 

Uz Dr Gülten Tata

Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

 

Uz Dr Dilek Top Kartı

Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

 

Uz Dr. Ebru Parlayan 
Serbest hekim

 

Nöro-oftalmoloji, Nöro-otoloji çalışma grubuna söz konusu alanlara ilgi duyan, adı anılan alanlarla ilgili mevcut özelleşmiş bir laboratuvar/poliklinik hizmeti veren ve bu alanda çalışmalar yapmış/yapmakta olan Nöroloji Uzmanları katılırlar.

 

Aydınlatılmış Onam Formu Örnekleri 

Nöro-oftalmoloji / Nöro-otoloji Sempozyumu 2019 Bildiri Kitabı

Nöro-oftalmoloji/Nöro-otoloji 2011 Faaliyet Raporu

Nöro-oftalmoloji ve Nöro-otoloji Çalışma grubu 2011 yılı yayınları

Nöro-oftalmoloji ve Nöro-otoloji Çalışma grubu 2010 yılı yayınları

Nöro-oftalmoloji/Nöro-otoloji 2009 Faaliyet Raporu

Nöro-oftalmoloji/Nöro-otoloji 2009 Yayınları

Nörootoloji - Nörooftalmoloji Farkındalık Filmi

 


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale