Klinik Nörofizyoloji EMG / EEG

Katılım Koşulları ve İlkeleri

Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Bilimsel Çalışma Grubu genel üyelik ilkeleri:

1. Çalışma grubuna "Aktif üye" ve “Katılımcı üye” olmak için TND Çalışma Grupları Yönergesinde tanımlanmış olan şartları yerine getirmelidir.

2. Çalışma grubuna ilk başvuru için en az iki mevcut çalışma grubu aktif üyesi referansı gerekir. Üyelik süreci çalışma grubu moderatörü sorumluluğunda yürütülür.

3. Bu çalışma grubunun moderatörü, Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Yönetim Kurulu başkanıdır.

4. Çalışma grubunun yürütme kurulunu, Türkiye Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Yönetim Kurulu üyeleri oluşturur.

5. Moderatör ve yürütme kurulu üç yıl için görev yapar.

 

TÜRKİYE KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ EEG-EMG ÇALIŞMA GRUBU KURULUŞ VE ÜYELİK İLKELERİ

1. Çalışma grubuna "aktif üye" olmak için nöroloji uzmanı, ilgili konuda en az 3 yıldır ve halen aktif olarak klinik veya laboratuvar veya deneysel çalışma yapıyor olmalı ve söz konusu çalışma alanında en az bir yabancı ve birden fazla ulusal yayın sahibi olmalıdır. Adayın aktif üyeliği 3 yıl süre ile geçerli olup bu statüsünü sürdürebilmesi için her üç yılda bir konusunda aktif olarak klinik veya laboratuvar veya deneysel çalışmalarını ve söz konusu çalışma alanında yayın yapmayı sürdürmesi gerekmektedir.

2. Bu kriterleri karşılamayan nöroloji uzmanları "katılımcı üye" olarak çalışma grubunda, yönetim kurulu üçte iki çoğunluğunun onayı ile yer alabilir.

3. Çalışma grubu, ulusal kongrede kendi konusunda bilimsel içeriği belirlemede katkıda bulunur. Bu amaçla ulusal kongrelerde konferans, çalıştay, kurs, sempozyum, tedavi gecesi, kahvaltı semineri, ve diğer programları hazırlayarak TND Kongre Düzenleme Kuruluna her yıl bildirir.

4. Sempozyum, okul, kurs, konferans ve bunun gibi eğitim amaçlı etkinlikler çalışma grubunun öncelikli amaçları arasındadır. Bu tür etkinlikler TND onayı ile olur.

5. Çalışma grubu, konusuyla ilgili olarak bülten çıkarabilir ve eğitim materyali hazırlayabilir. İstekleri halinde, TND onayı ile TND dergisinin özel sayısı şeklinde konularına özelleşmiş sayılar çıkarabilir.