Nöroimmünoloji

Katılım Koşulları ve İlkeleri

NÖROİMMÜNOLOJİ BİLİMSEL ÇALIŞMA GRUBU  YÖNETİM KURULU ÜYELİK KRİTERLERİ

  1. Nöroloji uzmanı olmak,Nöroimmünoloji yada genel immünoloji laboratuvarında en az “altı” ay bizzat çalışmış olmak,
  2. Son 5 yıl içinde nöroimmünoloji alanında yapılmış en az üç uluslar arası yayını olmak,
  3. İmmun kökenli nörolojik hastalıklar (Multipl Skleroz, Myastenia Gravis, kronik inflamatuvar demiyelinizan nöropati:CIDP,Guillain- Barre sendromu, Nöro-Behçet sendromu, vaskülitler, inflamatuvar miyopatiler, paraneoplastik sendromlar....gibi) konusunda en az 3 yıllık klinik ve/veya laboratuvar deneyimi olmak,
  4. Nöroimmünoloji alanında halen aktif olarak klinik veya laboratuvar veya deneysel çalışmalar yapıyor olmak.

NOT: “Aktif üye” ve “katılımcı üye” olmak için Türk Nöroloji Derneği’nin diğer çalışma grupları için belirlediği kriterler geçerli olacaktır.

Türk Nöroloji Derneği Nöroimmünoloji Çalışma Grubu