Nöro-oftalmoloji / Nöro-otoloji

Katılım Koşulları ve İlkeleri

Nöro-oftalmoloji, Nöro-otoloji çalışma grubuna söz konusu alanlara ilgi duyan, adı anılan alanlarla ilgili mevcut özelleşmiş bir laboratuvar/poliklinik hizmeti veren ve bu alanda çalışmalar yapmış/yapmakta olan Nöroloji Uzmanları katılırlar.