Translasyonel Nörobilim

Katılım Koşulları ve İlkeleri

Temel nörolojik bilimler alanında ülkemizde ve dünyada yapılan çalışmalarda nörolojik hastalıkların mekanizmalarının anlaşılması ve potansiyel tedavi hedeflerinin belirlenmesi öncelikle amaçlanmaktadır. Bu alan ile ilgili olarak Türk Nöroloji Derneği bünyesinde, “Translasyonel Nörobilim” adı altında bir çalışma grubu kurulması konusunda derneğinize başvurmak istiyoruz. Aşağıda kurucu üye olmak ve bu grupta aktif olarak çalışmak isteyen nörologların isimleri yer almaktadır. Bu çalışma grubunun oluşturulması ile nöroloji camiasında translasyonel nörobilimin tanınırlığının artırılması, özellikle genç nörologlar ve uzmanların bu alana dikkatlerinin çekilmesi, yapılan çalışmaların sonuçlarının nöroloji camiası ile paylaşımının artırılması, kullanılan metodların tanıtılması ve ufuk açıcı yeni araştırmaların planlanıp hayata geçirilmesinde yeni ortaklıkların oluşturulması hedeflenmektedir.

Çalışma Grubu Üyelik Şartları

Nörologlar için yararlı bilgiler:
Translasyonel Nörobilim nedir? Temel nörolojik bilimler alanında yapılan çalışmaların klinik uygulamalara dönüşmesini amaçlayan; nörolojik hastalıkların mekanizmalarının anlaşılması ve potansiyel tedavi hedeflerinin belirlenmesine yönelik araştırmaları kapsayan bir çalışma alanıdır.