Translasyonel Nörobilim

Katılım Koşulları ve İlkeleri

  1. Çalışma grubunda “Aktif Üye” olarak yer alabilmek için Nöroloji uzmanı ve TND asil üyesi olmak zorunludur. Ayrıca aktif üye olabilmek için bunlara ilaveten, aşağıdaki ikinci ve üçüncü maddedeki şartları sağlamaları gerekmektedir.
  2. Sinirbilim (nörobilim) doktora programını tamamlamış veya sinirbilim doktora programına devam ediyor olmak veya yurt dışında bir sinirbilim laboratuvarında en az 4 ay süreyle çalışmış olmak (çalıştığı laboratuvardan belge temin etmesi koşulu ile) gerekmektedir.
  3. Son 5 yıl içinde impakt faktörü 2 veya üstünde olan bir dergide sinirbilim konulu en az 3 makale yayınlamış olmak.
  4. Translasyonel nörobilim çalışma grubunda aktif üyelik 3 yıl süre ile geçerli olup, bu statüsünü koruyabilmesi için, her üç yılda bir yapılan değerlendirme sonucunda konusunda aktif olarak klinik, laboratuvar veya deneysel çalışmalarına devam ediyor olması ve söz konusu çalışma alanında yayın yapmayı sürdürmesi gerekmektedir.
  5. Çalışma grubumuzda "Katılımcı Üye" olarak yer almak için nöroloji veya nöroloji dışı disiplinlerden olmak ve TND üyesi olmak gerekir. Çalışma Grubunda uzun yıllar aktif üye ve/veya moderatör olarak görev almış çeşitli sebeplerle aktif üyeliğini sürdüremeyen üyeler "katılımcı üye" olarak çalışma grubunda, grup üyelerinin üçte iki çoğunluğunun onayı ile yer alabilir.
  6. Katılımcı üyeler üç yıl süre ile belirlenirler. Üç yıl tamamlanınca, aktif üyelerin üçte iki çoğunluğunun onayı ile devam edilebilir.