Uyku Tıbbı

Katılım Koşulları ve İlkeleri

Uyku Tıbbı Çalışma Grubu Yönetim Kurulunda Olma Koşulları:

 1. Uyku Tıbbı hakkında uluslararası (SCI ya da SCI-E) veya ulusal dergide basılmış ilk veya ikinci isim en az bir (1) yayını olmak
 2. Gruba katılmak için referans kişi bulmak (Uyku Tıbbı çalışma grubunda aktif olan üye olmalı) ve onayının alındığını belirten referans mektubunun olması
 3. Son 3 yıl içinde Uyku Tıbbı kongresinden en az birine katılmış olmak ve bildiri sunmak
 4. Uyku Tıbbı polikliniğini düzenli ve aktif yapıyor olmak
 5. Uyku Laboratuvarında görev alıyor olmak, multidisipliner çalışma ve toplantılarına düzenli katılıyor olmak
 6. Uyku Tıbbı ile ilişkili tez yapmış/yönetmiş olmak.

EK NOT:

 1. İlk iki koşul, olmazsa olmaz koşullardır. Bu koşulları dolduran kişiler, diğer koşullardan en az iki kriterin karşılanması ile kriterleri doldurmuş olur.

Uyku Tıbbı Çalışma Grubuna Üye Olma Kriterleri:

 1. Son 3 yıl içinde Uyku Tıbbı kongresinden en az birine katılmış olmak ve bildiri sunmak
 2. Uyku Tıbbı polikliniğini düzenli ve aktif yapıyor olmak
 3. Uyku Laboratuvarında görev alıyor olmak, multidisipliner çalışma ve toplantılarına düzenli katılıyor olmak
 4. Uyku Tıbbı hakkında uluslararası veya ulusal dergide basılmış ilk veya ikinci isim en az iki (2) yayını olmak
 5. Gruba katılmak için referans kişi bulmak (Uyku Tıbbı çalışma grubunda aktif olan üye olmalı) ve onayının alındığını belirten referans mektubunun olması

EK NOT:

 1. Referans bulma dışında en az iki kriterin karşılanması ile çalışma grubuna giriş kriterlerini doldurmuş olur.
 2. Uyku Tıbbı çalışma grubunda olup yukarıda belirtilen şartları son üç yıldır oluşturmayan kişi aktif olmayan üye olarak kabul edilecektir.

 

Uyku Tıbbı Çalışma Grubu Ortak E-mail Adresi:
[email protected]