Algoloji

Katılım Koşulları ve İlkeleri

Türk Nöroloji Derneği(TND) Algoloji Çalışma Grubu İlkeleri

Gruba katılma kriteri: Nöroloji kökenli Algoloji Yan Dal uzmanı ya da Algoloji Yan Dal asistanı olmak.