Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


60 yaşındaki kadın hasta grip benzeri bir hastalık geçiriyor ve sonrasında 15 gündür devam eden omuzlarda ağrı, kollarda ve ellerde uyuşukluk, ellerde kuvvet kaybı yakınmaları ile başvuruyor. Nörolojik muayenesinde intrinsik el kaslarında 4/5 kuvvet ve hafif atrofi, gövdenin üst kısmı ve üst ekstremitelerde şal benzeri dağılım gösteren ağrı ve ısı duyu kaybı, üst ekstremite DTR’de azalma saptanıyor. Elektrofizyolojik incelemesi normal sınırlarda saptanan hastanın olası patolojisi nedir?Seçenekler:
  1. İntrinsik spinal kord patolojisi [50 Oy]
  2. Ekstrinsik spinal kord patolojisi [9 Oy]
  3. Guillain Barre sendromu [9 Oy]
  4. Bimelik amyotrofi [27 Oy]
  5. Brakial pleksit [23 Oy]


Doğru Cevap:
Doğru cevap A şıkkıdır. Hastada bilateral üst ekstremitelerinde alt motor nöron tutuluşu ile beraber şal benzeri duyu kaybı vardır. Bu tablo, servikal bölgede santral kord patolojisini düşündürmektedir.  Öte yandan alt ekstremite tutuluşu veya sfinkter etkilenmesi tarif edilmemiştir. Bu nedenle patolojinin ekstrinsik kord patolojisi olma ihtimali düşüktür. Hastanın grip benzeri bir hastalık sonrası motor ve duyu kaybı olması, DTR azalması GBS tanısını akla getirse de ellerde atrofi görülmesi sürecin kronik olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca, elektrofizyolojik incelemenin normal olması GBS tanısından uzaklaştırmaktadır. Bimelik amyotrofi, bilateral ön boynuz motor nöron tutuluşudur.  Bu hastada objektif duyu tutulumu olması, elektrofizyolojik incelemenin normal olması bu tanıdan uzaklaştırmaktadır. Brakial pleksit nadiren bilateral olabilir, ama şal benzeri duyu kaybı beklenmez, ayrıca elektrofizyolojik incelemede brakial pleksusun etkilenen alanlarında duyu ve motor sinir iletim çalışması anormalliği beklenir.

Bu tür yakınmaları olan hastalara hızlı bir şekilde servikal MRG çekilmelidir. Gerekli olan durumlarda cerrahi girişim gerekebilir. 

Kaynak: Hardy TA. Continuum 2021;27(1, SPINAL CORD DISORDERS): 12–29

 

 

 


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale