Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

Web sayfamızda haftanın sorusu güncellenmiştir. Bir önceki haftanın sorusu cevabı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

Türk Nöroloji Derneği

 


Haftanın Sorusu:

Bilinç kaybı ile acil servise getirilen 50 yaşındaki erkek hastanın eşi, hastanın son bir aydır baş ağrısı yakınması olduğunu, içine kapandığını, zorla yemek yediğini, zayıfladığını, geceleri aşırı terlediğini, bazen ateşinin yükseldiğini, son bir iki gündür durumunun ağırlaştığını, ancak onay vermediği için kendisini hastaneye getiremediğini belirtiyor. Ateşi 38.1°C ölçülen hastanın nörolojik muayenesinde ağrılı uyaranla gözlerini açtığı ve ağrıyı lokalize ettiği, anlamsız sesler çıkardığı saptanıyor. Meningeal irritasyon bulgusu, lateralize edici bulgu gözlenmiyor. Göz dibi incelemesinde papilödem tespit ediliyor. Akciğer grafisinde sağ üst lobda kaviter lezyon, kontrastlı beyin MRG’sinde bazal leptomeningeal kontrastlanma, beyin parankiminde bazıları büyük, iyi sınırlı-etrafında ödem etkisi yaratan çok sayıda lezyon saptanıyor. Bu hastada izlenmesi gereken en uygun sıralama hangi şıkta belirlenmiştir?Seçenekler:
  1. Deksametazon başlanır, LP yapılır – ARB boyası için örnek alınır, test pozitifse antitüberküloz tedavi başlanır [4 Oy]
  2. Deksametazon başlanır, LP yapılır – ARB boyası için örnek alınır, ardından test sonucu beklenmeden antitüberküloz tedavi başlanır [22 Oy]
  3. Antitüberküloz, deksametazon tedavileri eş zamanlı başlanır, tedaviye olası mantar enfeksiyonu dışlanana kadar antifungal tedavi eklenir [24 Oy]
  4. Antitüberküloz tedavi başlanır, 2 hafta sonra çekilen MRG’de düzelme yoksa deksametazon tedavisi eklenir [12 Oy]
  5. Antitüberküloz ve deksametazon tedavileri eş zamanlı başlanır [5 Oy]Doğru Cevap:

Doğru cevap E şıkkıdır. Tüberküloz menenjitin standart tedavisinde ilk 2 ay rifampisin, izoniazid, pirazinamid ve etambutol başlanır. Ardından 7-10 ay boyunca rifampisin, izoniazid tedavisine devam edilir. Tedavi başlangıcında steroidlerin de verilmesi önerilir, çünkü steroid tedavisinin hastalık relapsı, hastalık şiddeti ve mortalite üzerinde pozitif etkisi vardır. Klinik ve radyolojik bulguları tüberküloz menenjit düşünülen hastalarda tedaviye ivedilikle başlanmalıdır. Kitle etkisi yapan lezyonları olan hastalarda lombar ponksiyondan kaçınılmalıdır.

Kaynak: Saylor D. Neurologic Complications of Tuberculosis. Continuum (Minneap Minn) 2021;27(4 Neuroinfectious Disease): 992-1017. DOI: 10.1212/CON.0000000000001005

 


Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale