TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ - TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

13.07.2015

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ-TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

Bülent Ecevit Üniversitesi yönetimi baskı ve yıldırmaya devam ediyor…

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özge Saraçlı hakkında 4 Mayıs 2015 tarihinde Tıp Fakültesi Öğretim üyelerine “Çarşamba Öğlen acil servis nöbetleri ile ilgili görüşme yapmak üzere (cübbelerimizle birlikte) rektörlük önünde buluşmaya tüm öğretim üyelerimiz davetlidir. Hepinizi bekliyoruz” cümlelerini içeren bir e-posta gönderdiği için 23 Haziran 2015 tarihi ile 1/8 maaştan kesme cezası verildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) olarak başından itibaren konu gündeme taşınmış, yürütmeyi durdurma ve iptal davaları ile hukuki yollara başvurulmuştur. Konunun TTB internet sitesinde yer almasından sonra rektörlük makamı cezanın kesinleşmemiş olduğu gerekçesi ile TTB’ne tekzip metni göndermiştir. TTB, cezanın kaldırılması durumunda metni yayınlayabileceğini belirtmesine karşın 06.07.2015 tarihi itibari ile cezanın kesinleştiği bilgisi gelmiştir.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü’nün hukuk dışı tutum ve kararları kabul edilemez. 

Meslektaşımız başta olmak üzere 80 öğretim üyesinin hak arama davranışını cezalandırma yoluyla baskı altına almaya çalışan üniversite yönetimi, özgür ve demokratik bir üniversite yönetim anlayışı yerine baskı ve yıldırmanın hakim olduğu bir yönetim anlayışını kabul ettiğini gözler önüne sermiştir. Yapılan tüm girişimlere rağmen bu yönetim anlayışından vazgeçmeyen üniversite yönetimi hakkında hukuki girişimlerimizi sonuna kadar sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz.

Hak arama davranışlarını yılmadan sürdüren Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi meslektaşlarımızın haklı ve onurlu mücadeleleri nedeniyle kutluyoruz.

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği olarak meslektaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu

 http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/saracli-5498.html