TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

5.07.2021
Sayın Üyelerimiz,
 

Dernek Genel Kurullarına, İçişleri Bakanlığı'nın 01.06.2021 tarihinde açıklanan Haziran ayı normalleşme genelgesi tedbirlerine göre; 15 Haziran 2021 tarihinden itibaren, maske/mesafe/temizlik kurallarına uyulması kaydıyla izin verilmiştir.

Erteleme kararı alınan dernek genel kurullarının; erteleme kararından itibaren en geç 6 ay içinde gerçekleştirilme zorunluluğu nedeniyle; TND Seçimli Genel Kurul toplantımızı bu yıl kongre öncesinde gerçekleştirmemiz gerekmektedir. 

Buna istinaden Yönetim Kurulumuzun aldığı karar ile TND Olağan Genel Kurul Toplantı duyurusu ekte bilgilerinize sunulmuştur.  

Saygılarımızla,

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu
 

  

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

 

Derneğimiz Yönetim Kurulu Şerefnur Öztürk başkanlığında toplanarak, Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat 11.00'de, Ankara Anadolu Oteli Balo Salonu’nda gerçekleştirilmesine, çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 11 Eylül 2021 Cumartesi günü aynı saat ve adreste çoğunluk aranmaksızın yapılmasına, toplantının üyelere elektronik posta yolu ile ve ayrıca Derneğin web sayfasından duyurulmasına ve gündemin aşağıdaki şekilde olmasına oybirliğiyle karar vermiştir.

Genel Kurul’da asil üyelerimizin oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Dernekler Yasası gereği Genel Kurul’da vekâlet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız gerekmektedir. Kimlik ibrazı zorunludur (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet geçerlidir). Gündem maddeleri ektedir.

Oy kullanacak asil üyelerimizin üyelik bilgilerini, web sitemizden paylaşılacak pop up üzerinden kontrol etmesini rica ederiz.

Üyelerimizin toplantıya katılımı saygı ile duyurulur. 

     Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM 

 

1.    Açılış ve Saygı Duruşu,

2.    İstiklal Marşının Okunması,

3.    Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi; Divan Başkanı ve Divan Sekreterinin seçilmesi,

4.    Faaliyet raporunun okunması

5.    Mali raporun sunulması

6.    Denetçi raporunun okunması

7.    Yönetim Kurulu’nun ibrası

8.    Denetim Kurulu’nun ibrası

9.    Üyelik için DERBİS ile ilgili mevzuatta aranılan bilgilerini Dernek Yönetim Kuruluna iletmeyen dernek üyelerinin,  üyelikten  düşürülmelerinin  görüşülüp karara bağlanması,

10. Türk Nöroloji Derneği Tüzüğü’nün 8’inci maddesinin 1’inci fıkrasının değişikliğinin görüşülmesi ve karar altına alınması,

 

Eski Metin

Yeni Metin

Madde 8

(a) Olağan genel kurul toplantısı üç yılda bir Kasım ayında Ulusal Nöroloji Kongresinin yapıldığı yerde yapılır.

 Madde 8

(a) Genel Kurul, 3 (üç) yılda bir Kasım ayında dernek merkezinde ya da Ulusal Nöroloji Kongresinin yapıldığı yer ve zamanda veya yönetim kurulunca belirlenecek yer ve zamanda olağan olarak yapılır. Olağan Genel Kurulun salt çoğunluk aranarak yapılacak ilk toplantısı, tüzük ve mevzuatın tanımladığı yöntemlerle duyurulmak koşuluyla, Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılabilir. Genel Kurul toplantıya, Yönetim Kurulunca çağrılır.

 

 

11. Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliklerine aday Dernek üyelerinin belirlenmesi,

12. Yeni dönem Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin gizli oylama açık tasnif usulüyle seçimi, Kurullara seçilen asil ve yedek üyelerin tespiti, duyurulması,

13. Dilek ve Temenniler,

14. Kapanış. 

 
 
Not: Genel Kurul ve oy kullanma işlemi saat 15.00'de sona erecektir.