57. Ulusal Nöroloji Kongremize Davet

6.07.2021

Türk Nöroloji Derneğinin Değerli Üyeleri, Nörolojiye Gönül Vermiş Değerli Katılımcılar,

 

Ulusal Nöroloji Kongresi hepimizin yıl boyunca beklediğimiz, bilimsel alandaki emeklerimizi paylaştığımız, bilgilerimizi, becerilerimizi yenilediğimiz,  arkadaşlarımızla özlem giderdiğimiz en önemli bilimsel ve sosyal platformumuz olma özelliği taşımaktadır. Bu yönleriyle, alanımızdaki en önemli aktivitemizdir. Geçen yıla kadar yüz yüze gelebildiğimiz kongremiz maalesef COVID-19 pandemisi başlangıcı ile her alanda yaşadığımız kısıtlamalara maruz kalmış ve online yapılmaya başlanmıştır. Pandemi dönemi topluma ağır bir yük olarak çökmüş, tabii bu yükün en büyük kısmını nöroloji uzmanları ve asistanlarını da kapsayan sağlık çalışanları kaldırmaya çalışmışlardır. Ne yazık ki bu dönemde çok sevdiğimiz meslektaşlarımızın kaybının acısını, meslektaşlarımızın yakınlarının acısını yaşadık. Bu dönem elbette asla unutulmayacak, fedakar arkadaşlarımız daima kalbimizde olacaktır. Geride giderilmesi imkansız acılar bırakan bu dönem yavaş yavaş normale dönerken bizler de acılarımızı sağaltmaya, genç arkadaşlarımıza yeni umutlar taşımaya çalıştık. Tamamen sanal ortamda yaptığımız seri toplantılarla birbirimizi online da olsa görmeye, anlamaya çalıştık. 

57. Ulusal kongremiz de başlangıçta online olarak planlandı ancak pandeminin seyrine göre hibrit formu da alternatif olarak aklımızda tuttuk. Mevcut koşullar kongre katılımcılarımızı belli oranlarda kongrenin fiziki ortamlarında da ağırlamaya izin vermektedir. Bu koşulları dikkate alarak, pandemi süreci ile ilgili herhangi bir kısıtlayıcı değişiklik olmaması durumunda, sizlerin taleplerine göre kongremiz “Hibrit Kongre”  formatında 27 Kasım- 2 Aralık 2021 tarihinde Maritim Pine Beach Resort Otel ve Kongre Merkezinde yüz yüze ve aynı zamanda canlı yayınla online olarak gerçekleştirilecektir. Bu formatta dileyen konuşmacı ve katılımcımız yüz yüze, dileyenler online katılım sağlayabilecektir.

57. Ulusal Nöroloji Kongresinin ana teması "Uyku Tıbbı" olarak belirlenmiştir. Uyku eski çağlardan beri merak edilen, gerek nasıl uyuduğumuz gerekse neden uyuduğumuz hakkında çok farklı hipotezlerin öne sürüldüğü bir konudur. Uyku ve nörofizyolojisi özellikle son 60 yılda, yeni gelişmeler ışığında, önemli ölçüde açıklığa kavuşmuştur. Hekimler arasında ve toplumda uyku hastalıklarına dair farkındalığın artırılması da yine özellikle son yıllarda artmıştır.

Uyku Tıbbı, Türkiye'de çoğunlukla Nöroloji uzmanları tarafından sahiplenilmiş bir disiplindir. Bununla birlikte, göğüs hastalıkları, psikiyatri ve kulak-burun-boğaz uzmanları ile diş hekimlerinin de yer aldığı geniş bir ilgi alanına hitap eder. Multi-disipliner yaklaşım, uyku ile ilişkili hastalıkların tanınması ve hastaların Uyku Tıbbı ile ilgilenen hekimlere yönlendirilmesi için de önemlidir. En son 2014 yılında revize edilen Uluslararası Uyku Bozuklukları Sınıflamasında yer alan 75 civarındaki uyku bozukluğunun, çok sayıda diğer tıbbi ve nörolojik hastalıklar ile yakından ilişkili olduğu görülmektedir.

Bu bağlamda, bu yıl kongremizde ana tema olarak belirlenen "Uyku Tıbbı" temelinde, uykunun nörofizyolojisi ve hastalıkları, özellikle nörolojik hastalıklar ile ilişkileri kapsamında ele alınacaktır. Sağlıklı bir uyku yapısının sağlanması, uyku bozukluklarının erken dönemde tanınması ve tedavisi, tüm hastalarımızda daha iyi bir sağaltım elde edilmesine olanak sağlayacaktır.

Ana tema dışında da oldukça geniş bir yelpazeye sahip bilimsel içerik nörolojinin spesifik alanlarında aktivite gösteren bilimsel çalışma grupları tarafından düzenlenmiş olup, toplam 26 yarım gün, 5 tam gün kurslar ve diğer kongre oturum programları ile yürütülecektir. Katılımcıların istedikleri kredili oturuma katılabilmeleri için kursların kontenjanlarla sınırlı olması nedeniyle ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Alanımızda hem ana tema konusunda hem de nörolojik hastalık yelpazesinde yer alan diğer alanlarda deneyimli ve aktif meslektaşlarımız yanı sıra yetişmekte olan genç bilim insanı meslektaşlarımız kongrenin bilimsel programında çalışma gruplarının programları doğrultusunda yer alacaklardır. Ülkemizden ve yurtdışından değerli yabancı konuşmacılar bilimsel araştırmalarını ve deneyimlerini paylaşmak üzere kongre programında yer alacaklardır. Bölgemizde nörolojik sorunların komşu ülke temsilcileri ile paylaşıldığı ve gözden geçirildiği “In The Region” oturumunda bu yıl da farklı bir konu ele alınacaktır. Sözel ve poster sunumları, çalışma gruplarının önereceği ve dernek tarafından atanacak jürilerce değerlendirilecek ve özellikle genç meslektaşlarımızın bilimsel gayret ve ürünlerinin en iyi şekilde sunulması sağlanacaktır.

Nöroloji eğitim ve hizmet alanında her zaman yanımızda olan hemşire arkadaşlarımız için bu yıl da nöroloji hemşirelerine yönelik bir buçuk günlük bir kurs düzenlenecektir.

Mesleğimizin karşı karşıya olduğu sorunlar, SUT-SGK uygulamaları, özlük haklarında yaşanan problemler, devam eden ve tamamlanan süreçler bireysel ve topluca ele alınmak üzere özel bir çalıştayda paylaşılacaktır. Önceki kongrelerimizde olduğu gibi, özellikle mecburi hizmet görevini yürüten nöroloji uzmanlarının karşılaştıkları sorunlar ve özel sağlık kuruluşları da olmak üzere nörolojinin farklı alanlarında çalışan nörologlar deneyimlerini, sorunlarını aktarabilecekler ve hukuksal destek de dahil olmak üzere çözüm önerileri birlikte tartışılacaktır. Kongre öncesi ve kongre süresince de bu konularda soru ve dileklerin toplanıp, çalıştay öncesinde moderatörlere iletilmesi sağlanacaktır.

TTB ve EAN tarafından kredilendirilecek olan kongremize bildiri ile katılacak öncelikle genç arkadaşlarımıza, elimizden geldiğince çok sayıda katılımcıya Türk Nöroloji Derneğince kongre kayıt, ulaşım ve konaklama desteğinin verilmesini sağlayacağız ve geçen yıla göre çok daha fazla sayıda katılım beklemekteyiz.

Kongremizin nöroloji ailesi için yararlı, aktif ve dostça geçmesini diliyoruz. Görüşmek üzere...
 

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk

Türk Nöroloji Derneği Başkanı

Kongre Düzenleme Kurulu ve Bilimsel Kurulu Adına