Epilepsi En Sık Rastlanan Kronik Nörolojik Hastalıklardan Biridir (WFN- Londra, Temmuz 2015)

21.07.2015

Epilepsinin dünyada 50 milyondan fazla kişiyi etkilediği tahmin edilmektedir. Dünya Nöroloji Federasyonu (WFN) Başkanı Prof. Shakir'in verdiği bilgiye göre, her sene yaklaşık 2.4 milyon kişiye epilepsi tanısı konmaktadır. Ancak, kamuoyunda, ilgili kişilerde, ailelerde ve toplumlarda ciddi bir farkındalık eksikliği vardır. 22 Temmuz Dünya beyin günü geçen sene başlatılmış bu seneden itibaren de her yıl farklı bir hastalığa farkındalık yaratmak için dünya çapında çeşitli aktiviteler yapılması planlanmıştır. Dr. Shakir " hastalığa daha fazla görünürlük getirmek" amacıyla Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Epilepsi Ligi (ILAE) ve Epilepsi için Uluslararası Bürosu'nun (IBE) ile işbirliği yapmaktadır. "Sadece ani beklenmedik ölüm ile kaybedilen yaşam yılı açısından, epilepsi, büyük nörolojik hastalıklar arasında inmeden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde sağlık ve araştırma gündemlerini açıkça tanımak ve epilepsi ile ilgili sonuçların ciddiyetini anlamak gerekir. Önemli olan kaynakların tedavi edilebilir hastalıklardan muzdarip olanların arasında paylaştırmak, bu hastalığın sosyal, tıbbi ve ekonomik yükünü hafifletmek için hazır olmasını sağlamak amacıyla ortak çaba harcamaktır.

Dünya çapında epilepsi ile yaşayan insanların en az yarısı kolayca tedavi edilebilir düzeydedir. Epilepsi nöbetleri ile ilgili mortalitenin, (tahminen her yıl 60.000 kişide epilepsi ya bağlı ani ölüm gerçekleşmektedir.) Uluslararası Epilepsi Ligi (ILAE) Başkanı Dr. Emilio Perucca,  "Tüm toplumlarda, epilepsisi olan insanların, genellikle ihmal ve hastalığın tıbbi tezahürü dışında sosyal izolasyonla karşı karşıya olmaları daha acıdır diye ifade etmiştir. Bu gün dünyada epilepsisi olan kişilerin hayatlarının bilinçlendirilmesi ve iyileştirilmesi için önemli bir katkı sağlayabilir. Epilepsi ile mücadelede bizimle birlikte hareket eden WFN'ye (Dünya Nöroloji Federasyonu) gerçekten minnettarız. "

Epilepsi hayatın tüm yönlerini etkileyen yıkıcı sonuçlar doğurabilen bir hastalıktır. Nöbetler hastalarda ciddi intihar riski, erken ölüm, sosyal dışlanma ve depresyona neden olabilmekte ve yaşam kalitesini etkilemektedir. Epilepsili insanlar damgalanmakta, eğitim ve istihdam alanlarını içeren sosyal faaliyetlerde ayrımcılığa maruz kalmıştır. Bu ortamda en etkili ses Epilepsi için Uluslararası Büro, epilepsi hastaları ve aileleri, ILAE ile güçlü bir iletişim geliştirmektir.

Sonuç olarak, bu tür Uluslararası Epilepsi Günü, Epilepsi Küresel Yükü ve ülkeler düzeyinde koordineli eylem ihtiyacını dünya gündemine getirmek önem taşımaktadır. Epilepsi Uluslararası Bürosu (IBE) Başkanı Dr. Athanasios Covanis   "Mümkün olan her yerde hastalığı önlemek ve epilepsi için araştırma yatırımını artırmak, epilepsisi olan kişilerin insan haklarını korumak, ve bu yıl Dünya Beyin Günü gibi etkinliklerde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını" dile getiriyor.

Epilepsi, beyin hücrelerinin aşırı elektrik deşarjları ile ortaya çıkan, beynin elektriksel fonksiyonları bozuklukları nedeniyle tekrarlayan nöbetler ile karakterize bir nörolojik hastalıktır. Nöbet tipi beynin hangi alanının etkilenmesine bağlıdır. Nöbet geçiren kişi davranış, bilinç, hareket, algı ve / veya duyu değişikliği karşılaşabilir. Vakaların çoğunda, epileptik nöbetlerin nedeni olarak doğum sırasında veya doğumdan sonra beyin gelişiminde etkilenme, felç, kafa travması, enfeksiyonlar, tümör veya beyin hasarı gibi durumlar ve genetik durumlar karşımıza çıkar.

WFN Genel Sekreteri Prof Wolfgang Grisold,  anti-epileptik ilaç tedavileri ile hastaların yüzde 70'i nöbetsiz bir hayat geçirebildiğini ifade etmektedir. Ancak herhangi bir zamanda tedavi edilmezse hastaların yüzde 75'den fazlası maliyetli tedavilere gereksinim duyabilmektedir. Buna ek olarak, birçok ülkede sağlık hizmeti sunucuları, tanı ve teşhis koymada ve epilepsi tedavisinde gerekli eğitim imkanlarında sahip değildir. Bu ülkelerde epilepsi nöbetleri daha fazladır.

WFN Kamu Bilinçlendirme ve Savunuculuk Komitesi Başkanı Dr Muhammed Wasay’a göre, bu yılki Dünya Beyin Günü için en iyi slogan "Epilepsi nöbetten daha fazlasıdır" sloganıdır. Epilepsi en sık rastlanan kronik nörolojik hastalıklardan biridir ve bilinen en eski beyin hastalığıdır. Buna rağmen bu hastalık hakkında  mitler ve bir dizi yanlış bilgi vardır. Damgalama ve ayrımcılık, cehalet ve korku sosyal izolasyona neden olmakta ve tedavi aramayı engellemektedir. "

Tarihin en olağanüstü yaratıcı ve yetenekli kişilerinden bazıları da dahil olmak üzere, çok sayıda ünlü, epilepsi hastasıdır.  Bugün artık bilenen ünlü epilepsi hastaları: Julius Sezar, Dante, Jeanne d'Arc, Isaac Newton, Molière, Napolyon Bonapart, Gustave Flaubert, Niccolo Paganini, George Byron, Charles Dickens, Fyodor Dostoyevski, Vincent van Gogh, Lewis Caroll, Alfred Nobel, Agatha Christie veya Richard Burton olarak sayılabilir.

Dünya Beyin Günü girişimi dünya çapında siyasi karar vericilere bir farkındalık çağrısı olarak ifade edilebilir. Nörolojik hastalıkları, ulusal ve uluslararası sağlık gündemlerine getirmek ve sağlık politikalarını düzenlemek ve finansman öncelikleri sağlamak amaçlanmaktadır.

100'den fazla ulusal toplum bu girişime katılmıştır. (Türk Nöroloji Derneği'de her yıl 22 Temmuz Beyin gününe en çok destek veren kuruluştur)

WFN 100'den fazla ulusal üye dernekleri ile bilinçlendirme faaliyetleri uygulayarak, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde Dünya Beyin Günü mesajları yaymaktadır.

WFN - Londra, Temmuz 2015