Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

12.09.2021

Başkan: Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu

Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Murat Terzi

Genel Sekreter: Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar

Sayman: Prof. Dr. İbrahim Öztura

Üye: Prof. Dr. Nerses Bebek

Üye: Prof. Dr. Kayıhan Uluç

Üye: Uzm. Dr. Ahmet Onur Keskin