Epilepsi Ehliyet Yönetmeliği Değişti

Sayın Üyemiz,
 
Derneğimizin epilepsi hastalarının ehliyet alabilmeleri ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılması konusunda, uzun süredir Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile gerçekleştirdiği görüşmeler olumlu sonuç vermiş ve yönetmelik epilepsi hastalarının lehine değiştirilmiştir. Sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelikteki değişiklik, 29 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmıştır.   Buna göre; 

 

  • Şuur kaybının olduğu, şuur kaybının olmadığı, uyarılmış veya uyarılmamış epilepsi nöbeti geçiren hastalar, altı aylık periyodlarla nöroloji muayenesi yaptırdıklarını, üç yıl boyunca, ilaçsız veya en fazla iki antiepileptik ilaç kullanır halde iken nöbet geçirmediklerini belgelemeleri hâlinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilir.”
  •  İlk ve ya tek uyarılmamış epilepsi nöbeti geçiren kişilerin altı aylık periyodlarla nöroloji muayenesi yaptırdıklarını, iki yıl boyunca nöbet geçirmediklerini ve antiepileptik ilaçları kullanmadıklarını belgelemeleri hâlinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilebilir.

 

 

İlgili yönetmelik aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 
 
Saygılarımızla,
 
Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu

 

 
 

30 Eylül 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31614

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından:

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI

İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/9/2006 tarihli ve 26301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bendin (2), (4) ve (5) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“1) Şuur kaybının olduğu, şuur kaybının olmadığı, uyarılmış veya uyarılmamış epilepsi nöbeti geçiren hastalar, altı aylık periyodlarla nöroloji muayenesi yaptırdıklarını, üç yıl boyunca, ilaçsız veya en fazla iki antiepileptik ilaç kullanır halde iken nöbet geçirmediklerini belgelemeleri hâlinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilir.”

“3) İlk veya tek uyarılmamış epilepsi nöbeti geçiren kişilerin altı aylık periyodlarla nöroloji muayenesi yaptırdıklarını, iki yıl boyunca nöbet geçirmediklerini ve antiepileptik ilaçları kullanmadıklarını belgelemeleri hâlinde durumları nöroloji sağlık kurulunda değerlendirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

26/9/2006

26301

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Copyright © Türk Nöroloji Derneği. Tüm hakları saklıdır. Bu site doktorların kullanımı içindir.
LookUs & Online Makale