ANKET ÇALIŞMASI BAŞVURU İLKELERİ

12.10.2021

Türk Nöroloji Derneği’nin üyelerine katılımları için duyuracağı anket çalışmalarında bulunması gereken özellikler ve başvuru esasları:

1-     Anketi içeren çalışmanın birincil araştırmacılarından en az birinin Türk Nöroloji Derneği asil üyesi Nöroloji uzmanı olması gereklidir. Başvuru bu kişi tarafından, Türk Nöroloji Derneği sekreteryası aracılığıyla, TND Yönetim Kurulu’na yapılmalıdır.

2-     Başvuruya eklenmesi gereken belgeler (elektronik başvurularda pdf formatında olmalıdır):

2.1. Çalışmanın kısaca amaç, yöntem ve özeti (en fazla 1[bir] sayfa)

2.2. Çalışmanın etik kurulca değerlendirilip uygun bulunduğuna dair belge

2.3. Kullanılacak Anket dökümanı

3-     Türk Nöroloji Derneği anket sonuçlarına dair gerekli gördüğü hallerde sonuç raporu talep edebilir.

4-     Başvuru cevabı Türk Nöroloji Derneği Yönetim kurulunda değerlendirilip karara bağlandıktan sonra ilgili araştırıcıya verilir.