Dünya Nütrisyon Günü Basın Açıklaması

3.11.2021

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine baktığınızda dünya nüfusunun yaklaşık % 40’nın sağlıklı yiyeceğe ulaşamadığı, iki milyar insanın içi boş gıdalar ve hareketsiz yaşam dolayısıyla aşırı kilolu olduğu, üretilmiş yiyeceğin % 14’ünün yetersiz toplama, depolama, nakil sırasında kaybedildiği, %17’sinin tüketici seviyesinde israf edildiği, nüfusun % 10’unun bakteri, virüs, parazitler ve kimyasalların bulaşmış olduğu gıdadan etkilendikleri görülmektedir. Dünya nüfusunun % 55’inin kentlerde yaşadığı ve bu rakamın 2050 yılında %68’e yükseleceği bilgisi de eklenince; üretim yapılan tarımsal alanların olduğu kırsal kesimde yaşayan, çalışan nüfusun daha da azalacağı gün gibi ortaya çıkmaktadır.  Sağlıklı beslenme, sağlıklı bireyler için de hastalarımız için de hayati önem arz etmektedir. Hem kendimizi hem de hastalarımızı gerektiği gibi beslemeliyiz. Özellikle oral alım güçlüğü çeken hastalarımızın etkin nütrisyon desteğini aldığından emin olmak bizim hekimlik görevimizdir. Dünya Nütrisyon Günü vesilesiyle bir kez daha bu konuya dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Nütrisyon, tedavinin bir parçasıdır. 

Saygılarımla,

Türk Nöroloji Derneği Noronütrisyon Çalışma Grubu adına Prof. Dr. Erdem Yaka