Bugün g(ö)rev günü

15.12.2021

Türk Nöroloji Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve hekimlerin haklı mücadelesini desteklemektedir. Bugün g(ö)rev günü.

TND YK