18. Baş Ağrısı Kış Okulu

23.01.2022

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Nöroloji Derneği bünyesinde yer alan, Başağrısı Çalışma Grubu tarafından organize edilen, bu yıl 18.si düzenlenecek olan, Başağrısı Kış Okulu (BAKO), 08-10 Nisan 2022 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

BAKO, Nöroloji’de sürekli eğitimin önemli bir paydaşıdır. Bilimsel programı çalışma grubumuzun özverili katkıları ile güncellenerek hazırlanmakta, yaklaşık 200 civarı katılımcı ve 50 eğiticinin katılımıyla gerçekleşmektedir. Her yıl Şubat ayının sonlarında, 2 tam, 1 yarım gün süre ile güncel gelişmeler ışığında başağrıları, konunun uzmanları tarafından anlatılmakta ve tartışılmaktadır. İnteraktif eğitimi hedefleyen “tedavi gecesi” ve “pratik uygulamalı başağrılarına girişimsel tedavi yaklaşımları” oturumları düzenlenmektedir. Tüm bu oturumlar ve poster/sözel bildiri sunumları genç nörologlarca yoğun ilgi görmektedir.

BAKO, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi koşullarında geçen yıl online platform’da gerçekleşmiştir. Bu yıl yüz yüze gerçekleşemesi adına ilk defa tarih şubat ayından nisan ayına ertelenmiş ve program önceki yıllarda olduğu gibi 2 tam, 1 yarım gün olarak planlanmıştır. Daha önceki yılda olduğu gibi, en iyi sözel ve e-poster çalışmalara ödül verilecektir.

Yaklaşık son 2 yıldır, tüm dünyayı bir kaos ortamına sokan Covid-19 pandemisi sırasında “yitirdiğimiz tüm sağlık çalışanlarının anısına” düzenlenen 18. Başağrısı Kış Okulun’da sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.

Türk Nöroloji Derneği Başağrısı Çalışma Grubu Moderatörü
Prof. Dr. Sabahattin Saip