Türk Nöroloji Derneği Çalışma Grupları yönergesi yenilenmiştir.