"8 Şubatta Beyaz G(ö)REVe”

7.02.2022

Türk Tabipleri Birliği uzun süredir “Emek Bizim Söz Bizim” diyerek hekimlerin ekonomik ve özlük hakları için mücadele vermektedir. Geçtiğimiz kasım ayında İstanbul’dan Ankara’ya gerçekleştirilen “BEYAZ YÜRÜYÜŞ”te ve Ankara’da “BEYAZ FORUM”da hekimlerin talepleri ortaya konmuştur. Hekimlerin ekonomik haklarında düzenleme içeren yasa tasarısının TBMM’ye getirildikten kısa süre sonra geri çekilmesi meslektaşlarımızda önemli bir kırgınlık yaratmıştır. Ekonomik sorunlar ve çalışma yaşamındaki zorluklar hekimleri mesleğini yapamaz hale getirmiştir.

Türk Tabipleri Birliği, söz konusu yasa tasarısına yeniden dikkati çekmek ve haklarımızı alana kadar mücadele etmek amacıyla 26 Ocak’ta “BEYAZ NÖBET”i başlatmıştır. Ülkenin dört bir yanından tabip odası yöneticileri, sağlık emek ve meslek örgütleri Türk Tabipleri Birliği’ne gelerek nöbet eylemini dönüşümlü olarak devam ettirmekte, her alandan hekimler, tıp öğrencileri, akademisyenler yaşadıkları sorunları tartışmaktadır. “BEYAZ NÖBET” 4 Şubat’ta TBMM önünde yapılacak Basın Açıklaması ile sona erecektir. Yasa tasarısının Meclis’e gelmemesi nedeniyle Türk Tabipleri Birliği 8 Şubat günü de “Beyaz G(ö)REV” eylemini yapacağını duyurmuştur. Tüm hekimler, sağlık çalışanları ve toplumun tüm kesimleri eylemlere katılmaya ve desteğe çağrılmıştır. Bizler de özlük haklarımızda ihtiyacımız ve hakkımız olan iyileştirmeleri elde edebilmek için UDEK Yönetim Kurulu olarak Türk Tabipleri Birliği’nin eylemlilik sürecini ve 8 Şubat Beyaz G(ö)REV eylemini üyelerinize duyurmanızı ve katılımınızı dileriz.

 

TTB UDEK

Yönetim Kurulu