Dünya Epilepsi Günü

14.02.2022

Epilepsi sık görülen hastalıkların başında gelmekte. Tüm dünyada görülme sıklığı ülkemizde de olduğu üzere yaklaşık yüzde bir oranında. Epilepsi nöbetleri ve epilepsi hastalıkları çeşitlilik göstermekte. Büyük kasılmalı nöbetler dışında nöbetlerin de olduğunu bilmek kişiyi güvene almak, tedaviyi düzenlemek açısından önem taşımakta. Ancak hayatı tehdit edebilecek, yaralanmalara yol açabilecek kasılmalı nöbetlere ilk müdahalenin iyi bilinmesi önem taşımakta. Epilepsi büyük çoğunlukla, yüzde 70’e yakın oranda ilaçlarla ve düzenli nöroloji takipleri ile kontrol altına alnabilmekte. Kişi eğitim, sosyal hayat, meslek konularında sağlıklı yaşamını sürdürebilmektedir. Buna rağmen yanlış inanışlar epilepsi ile yaşayan kişi ve yakınlarının hayatını zorlayan asıl etken olmaktadır. Bu nedenle her yılın şubat ayının ikinci pazartesi günü uluslararası epilepsi farkındalık günü olarak ele alınmaktadır. Yanlış bilgilerden, inanışlardan korunarak epilepsisi olan bireylerin yaşamına ışık tutalım.