Sağlıkta Şiddet Basın Açıklaması

24.02.2022

 

Basın Açıklaması

24 Şubat 2022, 12.30, Zekai Tahir Burak Hastanesi Önü

SAĞLIKTA ŞİDDET DURMUYOR, YETKİLİLER İZLİYOR

Sağlıkta şiddet bu sefer Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenimahalle Semt Polikliniği’nde yaşandı. Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin, “hastasına ilaç yazmak için rapor talep ettiği için” defalarca darp edildi! Bir hekimin kafasını yerlere vurduracak kadar yükselen şiddetin bir açıklaması olamaz.

Sağlık emekçilerine yönelik sözlü ve fiziksel şiddet ancak hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşamına kast ettiği takdirde Sağlık Bakanı’nın gündemine giriyor. Beklentimiz sağlıkta şiddeti engelleyecek etkin bir yasa ve tedbir iken, sosyal medyadan “geçmiş olsun” paylaşımlarından öteye gitmiyor. Bakanlık ve kamu idarecileri sağlıkta şiddete seyirci kalmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 2019 yılı sonuna kadar 46.276 kez beyaz kod kullanılmışken, 2020 yılı sonunda sayı 72.158,  Pandemi yılı olan 2020'de % 56 artışla 25.882 beyaz kod bildirimi yapılmıştır. 2020'de günde 71 sağlık emekçisi beyaz kod kullanırken, saat başına 3 sağlık emekçisi beyaz kod kullanmıştır.

Sağlıkta şiddet işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunudur. Bakanlığın iş yerlerinde işçi sağlığını ve iş güvenliğini tehdit eden prosedür ve işleyişleri dönüştürmesi, iyileştirme sorumluluğu vardır. Aksine bakanlık 5 dakikada bir muayene ile iş yerlerini daha da güvensiz kılmaktadır. İş yerlerimizdeki bu işleyiş şiddete daha fazla maruz kalmamıza neden olmaktadır. Bir iş yerinde işçinin kazaya uğramasına neden olan koşullar ne kadar işveren sorumluluğundaysa, bu noktada da Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğu vardır. Bir an önce iş yerlerimizin çalışma koşullarının güvenli kılınması, diğer devlet daire girişlerinde olduğu gibi güvenlik taraması yapılarak hastanelere giriş zorunluluğu getirilmesi gerekmektedir.

Sağlıkta şiddet dediğimizde konuyu kamuoyunda sağlık emekçisi ve şiddet uygulayan arasındaki bir ilişkiye indirgemek şiddet sorununu çözmez. Sağlıkta şiddetin sadece cezalandırmayla son bulmayacağını, yanlış planlanan sağlık politikalarının esas neden olduğu gerçeği ile siyasal, hukuki ve sosyolojik nedenleri göz ardı etmemiz gerekiyor.

Yetkililere soruyoruz;

*Her geçen yıl katlanarak artan beyaz kod bildirimi nedeniyle Bakanlık bu kapsamda il ve hastane düzeyinde risk tespitini yapmış mıdır?

*Sağlık Bakanlığı tarafından Strateji Planı ile sağlıkta şiddet kapsamında çalışma yapılacağı ifade edilmişti. Bu konuda bugüne kadar kamuoyuna yansıyan bir çalışma ve rapor açıklanmamıştır. Çalışma yapılmakta mıdır?

*Ankara EAH en fazla şiddet yaşanan hastanelerden biridir, iş veren olarak Başhekimliğin ya da İl Sağlık Müdürlüğünün bir çalışması var mıdır?

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yoğunlaşan sağlıkta şiddet haberlerini ihbar kabul edip inceleme başlatmış mıdır? Sağlık Bakanlığı ile bir çalışma yürütmekte midir?

Dün şiddete uğrayan Dr. Ebru Ergin bir nöroloji uzmanıdır. Türk Nöroloji Derneği’nin araştırmasına göre nöroloji uzmanlarının yüzde 73’ü son bir yıl içinde çalışma ortamında sözel veya fiziki şiddete, yüzde 59’u çalıştığı kurumda mobbinge maruz kaldığını ifade ediyor. Yüzde 56’sı sıklıkla depresif ve tükenmiş hissettiğini dile getiriyor. Nöroloji uzmanlarının yarısından fazlası adli veya idari bir sorun yaşadığında hiçbir resmi kurumun yardım etmeyeceğini düşünüyor.

Şiddetin en fazla karşımıza çıktığı yerlerden birisi de acil servisler. 600 milyon civarındaki poliklinik başvurusunun yaklaşık 150 milyonu acil servislerdedir. Acil Servislerde Şiddeti Önleme Raporu’na göre, acil tıp uzmanlarının hemen hemen tamamı meslek yaşantıları boyunca en az bir kez şiddete maruz kalmıştır; yüzde 38’si 10 kez ve üzerinde şiddete uğramıştır!

Sağlıkta şiddeti tırmandıran en önemli faktörlerden biri hukuksuzluk ve cezasızlıktır. Sosyal medya gücü ve baskısı olmasa pek çok saldırgan mahkemeler tarafından serbest bırakılıyor veya çok düşük para cezalarına çarptırılıyor. Cezasızlık şiddeti arttırıyor. Sağlıkta şiddet ile ilgili caydırıcı yasal düzenlemeler nerede? Daha kaç sağlık çalışanının saldırıya uğraması, öldürülmesi bekleniyor? Bilinmesini istiyoruz; polikliniklerde, kliniklerde,  bilgi işlem masalarında maruz kaldığımız şiddetin nedeni biz değiliz! Şiddetin “ama”sı, “fakat”ı olmaz. Hasta olmak sabırsız olmaya, saygısız olmaya, saldırgan olmaya, sözlü veya fiziksel şiddet uygulamaya bahane değildir. Artık yeter.  

Şiddet ve sağlıksızlık yaratan piyasa mantığına dayalı sağlık organizasyonu modelinin terk edilmesini toplum sağlığını ve niteliği önceleyen parasız bir modelin uygulanmasını istiyoruz. SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN!