Asistan Hekimler Günü (5 Nisan)

6.04.2022

 

Tüm asistan hekimlerin hak ettikleri bilimsel, barışçıl, standart ve çağdaş eğitimini destekliyor ve günlerini kutluyoruz.

Türk Nöroloji Derneği YK