Nöroloji Uzmanlık Kontenjanlarındaki Artışlar Hakkında

19.04.2022

Değerli Meslektaşlarımız,

Mart-2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrası 18. Nisan.2022 günü açıklanan kontenjanlarda Nöroloji uzmanlık alanında önceki yıllara göre 5 kat gibi şaşırtıcı artış ile 544 kadro ilan edilmiştir. Nöroloji, uzmanlık alanları arasında en fazla artış olanlardan biridir. Alt yapı, öğretici kadrosu ve kapasite açısından yeterli bilimsel planlamanın yapılmadığı endişesini duyduğumuz süreçten uzmanlık alanımızın olumsuz etkilenmemesi için gerekli girişimleri başlatmış bulunmaktayız. Bu konuda bilimsel çevreler ve meslek örgütlerimiz ile yakın işbirliği içinde çabalarımızı sürdürürken gelişmelerden siz meslektaşlarımızı haberdar edeceğimizi duyururuz. Saygı ile.

TND Yönetim Kurulu