Bilginin Toplumsallaşmasında Tuzaklar, 21. Yüzyıl Dinamikleriyle İnfodemi Sempozyumu

10.05.2022

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İnfodemi Mücadelesi ve Yönetimi Çalışma Grubu tarafından düzenlenecek “Bilginin Toplumsallaşmasında Tuzaklar, 21. Yüzyıl Dinamikleriyle İnfodemi” başlıklı sempozyum, 13-14 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun programına https://www.ttb.org.tr/795yj2s adresinden ulaşabilir, sempozyumu TTB’nin sosyal medya kanallarından izleyebilirsiz.