Yan Dal Uzmanlarının Ana Dal Alanındaki Yetki ve Sorumlulukları. (TUK KARARI)

18.02.2014

Değerli Üyemiz,

Yan dal yapmaları nedeniyle anadal uzmanlık alanında kısıtlamalar ile ilgili problem yaşayan üyelerimiz ile ilgili olarak ve gelecekte de yan dal uzmanı olacak üyelerimizin ana dal uzmanlık alanlarındaki uygulamalarda hak kaybına neden olmamaları talebiyle, Sağlık Bakanlığı ve TUK’a yaptığımız başvuru için, aşağıdaki 06.02.2014 tarihli 321 Nolu TUK kararı alınmıştır. Bu olumlu kararın, yan dal ve ana dal uzmanlıkları için eğitim ve hizmet alanı planlarında yararlı olmasını diliyoruz.

Sonuç olarak; Bir ana dal uzmanının kazanmış olduğu mevcut yetkinlik ve yetkileri bu ana dalın yan dallarının varlığı nedeniyle değişmez.

            Yan dal uzmanı, mensubu olduğu ana daldan kaynaklanan bütün yetki ve sorumluluklara sahip olmaya devam eder; ek olarak uzmanlaştığı yan dal alanında, aldığı eğitimden kaynaklanan ek yetki ve sorumluluklar ile bazı iş ve işlemlerde daha ileri düzeyde yetkinlik kazanır.

 

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk                                                        
TUKMOS Nöroloji Komisyon Başkanı            
 
 
Prof. Dr. Ersin Tan
Türk Nöroloji Derneği Başkanı
 
EKLER: