Asistan-Genç Uzman Hekim (AGUH) Çalışma Grubumuza davet ediyoruz.

13.05.2022

 

Değerli üyelerimiz,

TND “Nöroloji Asistan ve Genç Uzmanlar Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. İlk toplantısını 58. Ulusal Nöroloji Kongresi’nde yapacak olan çalışma grubuna üye kabulü devam etmektedir. TND üyesi olan Nöroloji uzmanlık ve yan dal öğrencileri ile mezuniyet sonrası ilk 5 yıl içindeki uzman Nöroloji hekimlerini TND AGUH’a katılmaya çağırıyoruz.

TND sekreteryasına ([email protected] adresine yazılı olarak) başvurun, beraber çalışalım.

Üyelerimize saygı ile duyurulur.

TND YK