Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu, 21 Mayıs “Avrupa Obezite günü” kapsamında açıklamalarda bulundu.

21.05.2022

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu, 21 Mayıs “Avrupa Obezite günü” kapsamında açıklamalarda bulundu.

(21.Mayıs.2022)

2010 yılından beri EASO (“European Association for the Study of Obesity”) önderliğinde her yıl mayıs ayının üçüncü cumartesi günü "Avrupa Obezite Günü" olarak kutlanıyor. Türk Nöroloji Derneği Obezite ile mücadeleyi desteklemektedir.

Obezite nedir?

Obezite vücutta aşırı ölçüde yağ birikmesidir. Vücut kitle indeksinin [Vücut ağırlığını (kg) boyunun karesine (m2) bölerek elde edilir.] 25 üzerinde olması “fazla kilolu”, 30 ve üzerinde olması ise “obezite” olarak tanımlanır.

Obezite sıklığı Dünyada giderek artmaktadır.

Sıklığı giderek artan obezite artık bir küresel sağlık sorunu haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü 2016 yılında Dünyada 650 milyon obez ve 1,5 milyar civarında fazla kilolu erişkin olduğunu açıklamıştır. Dünya Sağlık Örgütünün bu yıl yenilenen raporunda Avrupa bölgesinde aşırı kilo sorununun en yaygın olduğu ülke olarak Türkiye gösterildi ve nüfusun üçte ikisinin aşırı kilolu olduğu belirtildi. Dünyada ve Türkiye’de durumun endişe verici boyuta ulaşmış olduğu bir gerçektir.

Obezite çok sayıda nörolojik hastalığa zemin hazırlıyor.

Obezite ve aşırı kilo erkek ve kadınlarda inme için en önemli risk faktörlerinden biridir. Obezite inmenin hipertansiyon, uyku apnesi, metabolik sendrom, insülin direnci ve diyabet gibi diğer major risk faktörlerinin olumsuz etkilerini artırır. Obezite demans ve polinöropati gibi birçok nörolojik hastalığı da olumsuz etkiler ve kötüleşmeye ve daha ağır seyretmesine yol açar.

Diğer taraftan obezite en az 13 farklı kanser türünün nedenleri arasında yer almaktadır. Yılda en az 200 bin kanser olgusunun obeziteyle ilişkili olduğu belirtilmiştir. Yıllık ölümlerin yaklaşık yüzde on üçü aşırı kilo ve obezite kaynaklıdır.

Pandemide obesite açısından durum kötüleşti.

Pandemide ülkelerde uygulanan kapanma önlemlerinin sağlıksız beslenmeyi ve hareketsiz yaşamı tetikledi ve obezite de epidemi boyutuna çıktı.

Fazla kiloların verilmesi obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli yararlar sağlamaktadır.

Obezite tedavisinde cerrahi, ilaçlar, davranışçı yaklaşım var, ancak anahtar uygulama tıbbi diyet tedavisi ve egzersizdir. Bu açıdan profesyonel yardım alınmalıdır. Vücut ağırlığının altı ay içinde %10 azalması önemli faydalar sağlayacaktır. Fizik aktivitenin artırılması yağ dokusu ve karın bölgesindeki yağlanmayı azaltıp diyet yapıldığında görülebilen kas kitlesi kaybını önleyecektir. Zayıflatıcı diyet aktivite ile desteklenmelidir.

O zaman

Beyin sağlığın için fazla kilolarını ver!