Nöroloji Yoğun Bakım Çalışma Grubu Webinarı / Nöromusküler Hastalıklarda Solunum Desteği

7.06.2022

 

 

https://s.mirket.io/nyb0706

Webinar ID: 821 1456 6493
Passcode: 420869