Türk Nöroloji Yeterlik Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi - 10 Haziran 2022

13.06.2022

 

Türk Nöroloji Yeterlik Olağanüstü Genel Kurulu 10 Haziran 2022 Cuma günü Ankara Grand Mercure Otel'de gerçekleştirildi.

Saat 14:00’de TND başkanı Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu tarafından açılan genel kurulda toplantı yeter sayısının tespiti ile divan kurulu seçimine geçildi.

Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar, Prof. Dr. İpek Midi, Prof. Dr. Işın Ünal Çevik'ten oluşan divan kurulu teşkili ve ardından yapılan saygı duruşu ve İStiklal Marşı'nın okunmasınınardından konuşmalar ile ilerlendi.

TUK üyesi, TTB-TUYEK (TTB Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulları Eşgüdüm Kurulu) Genel Sekreteri ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Odabaşı’nın yeterlilik kurulları ve süreçlerine dair konuşması ve ardından etraflı tartışma ve değerlendirmeler yapıldı.

Takiben TND Başkanı Prof Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu, Türk Nöroloji Yeterlik Kurulunun yaklaşık 20 yıllık tarihini özetleyen konuşmasını yaptı.

Türk Nöroloji Yeterlik Yürütme Kurulu faaliyetlerinin değerlendirilmesi tamamlanınca, Türk Nöroloji Yeterlik Kurulu mevcut yönergesine dair değişiklik önerileri karşılaştırmalı olarak Prof. Dr. M. Akif Topçuoğlu tarafından okundu, kurul tarafından ele alındı ve kabul edildi.

Yürürlüğe giren Türk Nöroloji Yeterlik yönergesi 2022 revizyonunu TND web sitesinde bulabilirsiniz.

Bu revizyona geçici bir madde ilave edilerek seçilecek olan kurul ve komisyonların iki yılı biraz aşan süre ile görev yapması ve gelecek seçimlerin 2024 Ulusal Nöroloji kongresi esnasında gerçekleştirilmesine karar verildi.

Takiben Türk Nöroloji Yeterlik Yürütme Kurulunun seçimi yapıldı.

Türk Nöroloji Yeterlik Yürütme Kurulu asil üyeliklerine Dr. Neşe Çelebisoy, Dr. Sevim Erdem Özdamar, Dr. Levent Güngör, Dr. Sibel Velioğlu, Dr. İpek Midi, Dr. Necdet Karlı, Dr. Taşkın Duman ile Dr. Özden Şener ve Yedek üyeliklere de Dr. Tülay Kurt İncesu, Dr. Aslı Tuncer, Dr. Hesna Bektaş, Dr. Çağdaş Erdoğan, Dr. Beril Dönmez Çolakoğlu ve Dr. Serpil Demirci seçildi.

Dilekler, istekler ve diğer konuşmalar sonrası genel kurul sonlandırılmıştır.

Üyelerimize duyurulur.

TND Yönetim Kurulu