Türk Nöroloji Yeterlik Yürütme Kurulu ilk toplantısını yaptı ve yeterlik komisyonları belirlendi!

13.06.2022

 

Değerli üyemiz,

Türk Nöroloji Yeterlik Olağanüstü Genel Kurulu, 10 Haziran 2022, Cuma, Ankara Grand Mercure Otel'de gerçekleştirilmiş ve yeterlik iç yönergemiz revize edilmiştir. Aynı toplantıda Türk Nöroloji Yeterlik Yürütme kurulu asil ve yedek üyelikleri için seçim yapılmıştır.

Yeterlik Yürütme Kurulu daha sonra Genel kurul salonunda toplanarak iş bölümünü planlamış ve Türk Nöroloji Yeterlik Komisyonlarının üyelerini seçmiştir. Komisyonlar da kendi aralarında iş bölümünü planlamıştır. 2022-2024 yıllarında faaliyet gösterecek olan Türk Nöroloji Yeterlik Kurulu ve komisyonları aşağıda belirtilmiştir. Üyelerimize duyurulur.

TND Yönetim Kurulu

 

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİK KURULU

 

TÜRK NÖROLOJİ YETERLİK YÜRÜTME KURULU

Asil üyeler

Prof. Dr. Neşe Çelebisoy (Başkan)

Prof. Dr. Sevim Erdem Özdamar

Prof. Dr. Levent Güngör

Prof. Dr. Sibel Velioğlu

Prof. Dr. İpek Midi

Prof. Dr. Necdet Karlı

Prof. Dr. Taşkın Duman

Prof. Dr. Özden Şener

Prof. Dr. Murat Terzi (TND temsilcisi)

 

Yedek üyeler

Prof. Dr. Tülay Kurt İncesu

Prof. Dr. Aslı Tuncer

Prof. Dr. Hesna Bektaş

Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan

Prof. Dr. Beril Dönmez Çolakoğlu

Prof. Dr. Serpil Demirci

 

EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME (AKREDİTASYON) KOMİSYONU

Prof. Dr. Filiz Koç (Başkan)

Prof. Dr. Hadiye Şirin

Prof. Dr. Betül Baykan

Prof. Dr. Füsun Mayda Domaç

Prof. Dr. Hakan Kaleağası

Prof. Dr. Işın Ünal Çevik

Prof. Dr. Serap Üçler

Prof. Dr. Dilek İnce Günal

Prof. Dr. Mehmet Ufuk Aluçlu

 

EĞİTİM PROGRAMLARINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Vildan Yayla (Başkan)

Prof. Dr. Hasan Hüseyin Kozak

Prof. Dr. Ethem Murat Arsava

Prof. Dr. Murat Kürtüncü

Prof. Dr. Mehmet Güney Şenol

 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME (SINAV) KOMİSYONU

Prof. Dr. Hatice Mavioğlu (Başkan)

Prof. Dr. Füsun Ferda Erdoğan

Prof. Dr. Bülent Cengiz

Prof. Dr. Figen Tokuçoğlu

Prof. Dr. Meltem Demirkıran

Prof. Dr. Semiha Gülsüm Kurt

Prof. Dr. Esen Saka Topçuoğlu

Prof. Dr. Özgül Ekmekçi

Prof. Dr. Bijen Nazlıel

Prof. Dr.Figen Gökçay

 

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM (STE/SMG) KOMİSYONU

Prof. Dr. Şebnem Bıçakçı (Başkan)

Prof. Dr. Nefati Kıylıoğlu

Prof. Dr. Canan Togay Işıkay