Türk Nöroloji Derneği “Emek bizim, Söz bizim, Sağlık hepimizin, G(ö)rev bizim” diyerek Türk Tabipleri Birliği’ni destekleme çağırıyor!

14.06.2022

Türk Nöroloji Derneği “Emek bizim, Söz bizim, Sağlık hepimizin, G(ö)rev bizim” diyerek Türk Tabipleri Birliği’ni destekleme çağırıyor. 15 Haziran G(ö)rev zamanı. 

TND YK