TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ İSTATİSTİK GÜZ OKULU (on-line)

15.06.2022

Türk Nöroloji Derneği, Eylül ve Ekim aylarında üyeleri için dört modülden oluşan istatistik kurs programı hazırlamıştır. Modüller bir hafta süreli olup her akşam 19.00-21.30 arasında gerçekleştirilecektir. Her modül yaklaşık 20 saattir. Dört modülü başarı ile tamamlayanın eğitimi tamamladığı dernek tarafından belgelendirilecektir. Katılımcılar programın tamamlanmasını takip eden 6 ay boyunca kendi çalışmaları için istatistik danışmanlık alacaktır. Eğitimin tüm finansmanı Türk Nöroloji Derneği tarafından karşılanacaktır.

Kursta eğitim alması hedeflenen grup “uzman (mezuniyet sonrası ilk 5 yıl içindeki)”, “Dr. Öğretim görevlisi” ve “Dr. Öğretim üyesi” meslektaşlarımızdır. Ancak katılım bu gruplarla sınırlı olmayacaktır. Katılım istekleri doğrudan Türk Nöroloji Derneği sekretaryasına ([email protected]) yapılacaktır. Her modül 25 (yirmi beş) katılımcı ile sınırlı olacaktır. Başvuruda katılmak istediğiniz modüllerin tarihlerini seçmeniz istenecektir.

Eğitimcinin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Endüstri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Naci Murat olacağı modüller ve özet içerikleri şu şekildedir:

Modül-1: Temel düzey istatistiksel veri analizi (1-7 Eylül ve 8-15 Eylül): SPSS’e giriş, veri giriş, dönüşüm ve tanımlayıcı istatistik; normallik testleri; parametrik/non-parametrik yöntemler; korelasyon analizi; ki kare; analiz diyagram; raporlama ve görsel hazırlama; makalelerin istatistiksel açıdan okunması.

Modül-2: İleri düzey veri analizi (16-23 Eylül ve 24-30 Eylül): Varyans analizi (tek yönlü / iki yönlü / tekrarlanan ölçümler için); MANOVA; Lineer regresyon; Lojistik regresyon; Sağ kalım analizi; ROC analizi; Excelde tablolama; EndNote kullanımı; Makale analizi.

Modül-3: G-power ile güç analizi (1-7 Ekim ve 8-15 Ekim): Power analizi ve örnek genişliği; Etki büyüklüğü, GPOWER’a giriş; Tek grup karşılaştırma; iki ve çok sayıda bağımsız grup karşılaştırma; Korelasyon analizi; Fisher exact ve McNemar test; Lojistik regresyon; Lineer regresyon; Etik kurulu raporu düzenleme; Makalede örneklem genişliği tanımlama.

Modül-4: Meta Analizine Giriş (16-23 Ekim ve 24-31 Ekim): Meta Analiz genel bakış ve uygulama adımları; Raporlama Teknikleri; CMA Programına Giriş, Veri Girişi, Moderatör değişken tanımlama, Ortalama Farklı ile Ortalama Etki Büyüklüğü Hesaplama, İkili Veri ile Ortalama Etki Büyüklüğü Hesaplama, Korelasyon ile Ortalama Etki Büyüklüğü Hesaplama; Alt Grup ve Meta Regresyon Analizine Giriş; Analog ANOVA; Sürekli Değişken ile Meta Regresyon; Kategorik Değişken ile Meta Regresyon; Çalışma İçi Alt Grup Analizi; Çoklu Bağımlı Değişken Analizleri; Yayım Yanlılığı Analizleri.

TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU - 15.06.2022

Sayın Üyemiz, TND İstatistik Güz Okulu başvuru kontenjanı 16.06.2022 19.00 itibariyle dolmuştur. İlginiz için teşekkür edeiz. TND YK