G(Ö)REV: SAĞLIKTA ŞİDDETE HAYIR!

7.07.2022
 
Türk Nöroloji Derneği meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya’nın katledilmesi ile bir kez daha sağlıkta şiddete dikkat çekmek amacıyla 7-8 Temmuz 2022 günlerinde G(ö)REV etkinliği planlayan Türk Tabipleri Birliği'ni desteklemektedir.
7 Temmuz 2022 saat 12:30'da yakamızda karanfil ile hastane önündeyiz. 
TND Yönetim Kurulu