Genç Nörologlar Çalışma Grubu Moderatörü Dr. Öğretim Üyesi Armağan Uysal: Dünya Beyin Günü

21.07.2022

 

Türk Nöroloji Derneği ve Dünya Nöroloji Federasyonu tarafından “Dünya Beyin Günü” olarak kabul edilen 22 Temmuz için bu yıl ana tema “Herkes için Beyin Sağlığı’’ olarak planlandı.

Geçtiğimiz iki buçuk senede dünyamız ve insanlık milenyumun en büyük salgını ile karşı karşıya kaldı. Yeni Corona virüs adı verilen mikroorganizmanın, insanda bir hastalık ortaya çıkarması, bugün itibarı ile altı milyondan fazla insanın kaybının yanında yüzbinlerce kişiyi de sinir sisteminde hastalığın bıraktığı sorunlarla baş başa bıraktı.

İnsanlık, tarihi boyunca bu gibi sınavlardan geçmiş, duruma adapte olup, hayatta kalma savaşını kazanarak bugünlere gelmiştir. Gerek yaşanılan bu salgınlar olsun gerekse başka doğa olayları olsun, sağlam kalmaya çalışan ve her gün kendini yenileyen beynimiz standart kalıpları kırmış, yenilik üretmek adına yeni yazılımlar geliştirmiştir. Bunu edilgenlikten uzak, görme, işitme, koklama, tad alma ve dokunma denilen beş duyu sayesinde kendisine ulaşan verileri sürekli işleyerek gerçekleştirmiştir. Dünya’ nın şu andaki durumu işte bu zihinsel dönüşümün meyvesidir. Gelecekte çocuklarımız veya üçüncü kuşak torunlarımız da bugünküne benzemeyen başka salgınlar, doğa olayları ile karşılaşacak ve beyin sağlıklarını koruyarak, sorunlarla nasıl baş edeceklerini gelecek kuşaklara aktaracaktır.

Ancak bunu sağlamak için eğitimin beyin sağlığı için anahtar olduğu, optimal beyin sağlığı için küresel çabaların gerekliliği, beyin sağlığı için kaynaklara, tedaviye ve rehabilitasyona adil erişim şartlılığı, birçok beyin hastalığının önlenebilir olduğu, sosyal ve fiziksel refah için beyin sağlığının olmazsa olmaz olduğu unutulmamalıdır.

“Herkes için Beyin Sağlığı’’ geleceğin sağlığıdır.

 

Öğretim Üyesi: Dr. H. Armağan UYSAL