Demans Davranış Nörolojisi Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Neşe Tuncer: YAŞ ALDIKÇA BEYİN SAĞLIĞI: ALZHEİMER HASTALIĞI

22.07.2022

 
Demans(bunama) birden fazla bilişsel işlevde kalıcı ve ilerleyici şekilde meydana gelen bozukluğa bağlı, kişinin günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak sürdürememesine  neden olan ve pek çok nedeni olan bir sendromdur. 65 yaş üzerin yaşlı erişkinlerde görülen demansın en sık nedeni ise Alzheimer Hastalığıdır. Günümüzde insan ömrünün uzamasıyla artan yaşam beklentisi Alzheimer Hastalığı görülme sıklığında da katlanarak artışa neden olmuştur. En son veriler, 2050 yılına kadar demans görülme sıklığının, Avrupa'da iki katına ve dünya çapında üç katına çıkacağını göstermektedir. Hastalığın sıklığı 65 yaşından sonra her beş yılda bir iki katına çıkmaktadır. Mevcut tahminler, şu anda dünya çapında yaklaşık 50 milyon insanın demans ile yaşadığını göstermektedir. 2015 yılında kaydedilen tüm ölümlerin %11,6'sını oluşturmaktadır . Önümüzdeki yıllarda, demans prevalansındaki en büyük artışın, düşük ve orta gelirli ülkelerde olması beklenmektedir 
Alzheimer Hastalığının doğru ve erken tanısının konulmasına yönelik son 10 yılda çok sayıda gelişme olmuştur. Günümüzde ülkemizde de kullandığımız kan, beyin omurilik sıvısından bakılan biyobelirteçler, genetik testler ve beyin görüntüleme yöntemleri ile Alzheimer hastalığını diğer demanslardan ayırabiliyor ve hastanın demans nedenine yönelik doğru tedavileri yapabiliyoruz.  Umut verici ilaç tedavileri üzerinde halen hızla çalışmalar sürmektedir. 
Alzheimer Hastalığının erken tanısı ve tedavisi önemlidir, tedavinin başarı şansını arttırmaktadır!
 
Alzheimer Hastalığından korunmada sağlıklı beslenme, en az 7-8 saat günlük düzenli uyku, stresin azaltılması, varsa depresyonun ve unutkanlığa neden olabilen diğer sistemik hastalıklar, vitamin eksiklikleri tedavi edilmelidir.
 
Aerobik egzersiz yapmanın bilişsel ve bedensel fonksiyonları iyileştirici etkinliğini kanıtlayan giderek artan sayıda çalışma bulunmaktadır . Günde 30 dakika egzersiz ve açık havada yapılan yürüyüşler önerilmektedir. 
Günümüzde Alzheimer Hastalığın da içinde olduğu pek çok kronik hastalığın tedavisinde, kolesterolden ve hayvansal gıdalardan fakir, zeytinyağı, meyve ve sebzeler, kuruyemişler, baklagiller ve kepekli tahılları içeren Akdeniz diyetinin düşünmeyi ve hafızayı iyileştirdiği kanıtlanmıştır.
Sosyal aktivitelere katılmak, dostlarla birlikte olmak, aile ziyaretleri depresyon için olduğu gibi hafıza ve bilişsel işlevlerin iyileştirilmesi için de en önemli davranışsal terapi yöntemlerinden biridir. 
Kognitif stimülasyon, zihini aktive etme, bilişsel faaliyetleri uyaran yöntemler; dikkatin konsantrasyonun arttırılmasına yönelik egzersizlerin etkililiği kanıtlanmıştır. Keyif veren yeni hobilere başlamak, yeni bir sanat, dil, enstrüman kullanmayı öğrenmek, bulmaca, sudoku, satranç oynamak, yeni şarkı sözleri ve ezgileri öğrenip söylemek, yeni tariflerden farklı yemekleri pişirmeyi denemek, kentin bilmediğimiz yolları, yerlerini keşfetmek, ve hatta evimize hergün gittiğimiz rotaları değiştirerek ulaşabilmek, kaybolup yol bulmak dahi etkili birer kognitif stimülasyon yoludur.
‘Söz konusu Unutkanlık ise, çözümü Nöroloji’de…!’
 
22 Temmuz Dünya Beyin Sağlığı gününde Beyninize Sağlık!
 
 
Prof. Dr. Neşe Tuncer
 
TND Demans Davranış Nörolojisi
 
Çalışma Grubu Moderatörü