Haftanın Sorusu Güncellenmiştir

9.08.2022

Haftanın sorusu eklenmiştir. 

 

Önceki haftanın cevabı:

Doğru cevap C şıkkıdır. Hızlı ilerleyici demans hastasında hareket bozukluklarının tanımlanması tanı ve tedavi açısından çok önemlidir. Hızlı ilerleyici demans hastasında fasiyobrakial nöbetler en çok LGI1 antikor ensefalitlerinde görülür. Hastalığın tanısında serum ve BOS'ta antikor araştırılması önemlidir. Tedavide immünmodülatör ve immünsüpresan ilaçlar kullanılır.

 Kaynak: Day GS. Rapidly Progressive Dementia. Continuum 2022;28:901–936