PERİFERİK SİNİR BLOKAJI UYGULAMALARI İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU GÜNCELLENMİŞTİR

11.08.2022

 

Türk Nöroloji Derneği Algoloji Çalışma Grubu tarafından Periferik Sinir Blokajı Uygulamaları Hasta Bilgilendirme ve Onam Formu güncellenmiştir. Form için tıklayınız.