Özlük Hakları Çalışma Grubu Davet

29.09.2022

 

Değerli Meslektaşımız,
 
Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Vakıf Hastanesi, Üniversite Hastanesinde çalışan veya Özel Hekimlik yapan tüm nöroloji uzmanlarını Türk Nöroloji Derneği çatısı altında kurulan “Özlük Hakları Çalışma Grubu” üyesi olmaya davet ediyoruz. Üyelik başvuruları doğrudan TND sekreteryasına e-posta ile ([email protected]) yapılacaktır. Mailde isim, ünvan ve kurum bilginizi paylaşmanızı rica ederiz.
 
 
Çalışma grubu ilk toplantısını 58. Ulusal kongre kapsamında 19 Kasım 2022 Cumartesi günü, saat 18:30-19:30 arasında yapacaktır. Tüm meslektaşlarımızı bu ilk toplantıya davet ediyoruz.    
 
TND Yönetim Kurulu
 
 
 
Türkiye’de çalışan hekimler zorlu ve çoğu zaman da hekimlik gereklerine uygun olmayan koşullarda çalışmaktadırlar. Nöroloji Uzmanları da bu olumsuz sağlık ortamından fazlasıyla etkilenmektedirler. Sağlıkta şiddet, enflasyon karşısında gerileyen gelirler ve uygunsuz çalışma koşulları nöroloji uzmanlarını da fazlasıyla olumsuz şekilde etkilemeye devam etmektedir. 
 
Nöroloji Uzmanlarının sorunlarını belirlemek, sorunların çözümü için yol haritasını belirlemek ve gerekli adımların atılmasında öncü faaliyet üstlenmek üzere Türk Nöroloji Derneği Özlük Hakları Çalışma Grubu kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. Nöroloji Koordinasyon Çalışma Grubunun ilkelerini temel alarak oluşturulan Özlük Hakları Çalışma Grubu farklı birimlerden nöroloji uzmanlarının dernek çatısında temsil edilmesini ve Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kuruluyla ortak çalışmalar yürüterek nöroloji uzmanlarının kazanımlarını arttırmayı amaçlamaktadır. 
 
Çalışma grubumuz Devlet Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Vakıf Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ve Özel Hekimlik yapan nöroloji uzmanlarının  Özlük Hakları Çalışma Grubu’nda temsil edilmesi amacıyla ilgili birim temsilcilerini belirlemeyi ve gereklilik halinde komisyonlar oluşturmayı planlamıştır. 
 
Bu noktadan hareketle; 58. Ulusal Nöroloji Kongresi'nde 19  Kasım 2022, Cumartesi günü 18.30-19.00 saat aralığında düzenlenecek Özlük Hakları Çalışma Grubu toplantısında nöroloji uzmanlığını hak ettiği noktaya çıkarmak için çalışmaya, dernek faaliyetlerinde yer almaya, edilgen rolden çıkıp harekete geçmeye istekli meslektaşlarımızla buluşmayı istiyoruz. Sizleri branşımıza ve özlük haklarımıza  sahip çıkmaya davet ediyoruz.
 
Türk Nöroloji Derneği Özlük Hakları Çalışma Grubu