MECBURİ HİZMET UYGULAMASI: SORULAR VE YANITLARI... SUNUMLAR...TTB

28.02.2012
TTB-UDEK Asistan ve Genç Uzman Hekimler Çalışma Grubu tarafından Hatay Tabip Odası ev sahipliğinde ve işbirliğinde 28-29 Ocak 2012 tarihlerinde Hatay’da yapılan Mecburi Hizmet Zirvesi sürecinde ve sonrasında TTB-UDEK aracılığı ile TTB-Hukuk Bürosuna ulaşan mecburi hizmet ile ilgili sorulara yanıt üretmek ve bu yanıtları hekim kamuoyu ile paylaşabilmek için MECBURİ HİZMET UYGULAMASI: SORULAR VE YANITLARIdokümanıhazırlanmıştır.
 
Konu ile ilgili sorular ve yanıtları dokumanının yanısıra sunum, vb. materyallere http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/mhizmet-3075.html adresinden ulaşabilirsiniz.
 
http://www.ttb.org.tr/udek/ adresinde de dokumanlar bulunmaktadır.
 
Katkılarınızla hazırlanmış olan sürecin özellikle genç meslektaşlarımıza aktarılmasını çok önemsiyoruz.
Bu konuda desteğinizi rica ediyor, dokumanı üyelerinize iletebilmenizi bekliyoruz.
 
Sürece katkı sunan herkesin eline-emeğine sağlık...
 
Saygılarımızla
 
TTB-UDEK
TTB-UDEK AGUH