YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AİT BİRİMLERDE GÖREVLİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR NEDENİYLE YAPILACAK HUKUKİ YARDIMIN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

1.09.2022
Sayın Üyemiz,
 
Yükseköğretim kurumlarında sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlar sebebiyle çalışanların veya kanuni mirasçılarının talebi üzerine yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak hukuki yardıma ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla bugünkü Resmi Gazete’de “Yükseköğretim Kurumlarına Ait Birimlerde Görevli Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yayımlanmış bulunmaktadır. 
 
Söz konusu yönetmelik uyarınca hukuki yardımda bulunulabilmesi için;
 
Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı mağdura karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiilin gerçekleştirilmiş olması ve mağdurun veya kanuni mirasçılarının talepte bulunması gerekmektedir. 
 
Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu hizmetten dolayı bu Yönetmelik kapsamındaki mağdura karşı işlendiği iddia edilen suçlara ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda; üniversite kadrosunda bulunan avukatlar, ayrıca vekâletname ibrazı gerekmeksizin mağdurun veya kanuni mirasçılarının vekili sıfatıyla işlem yapmaya yetkilidir.
 
Sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerinden dolayı mağdura karşı kanunlarda suç olarak tanımlanan fiillerin işlenmesi halinde bu fiiller sağlık birimi yöneticisi tarafından üniversite hukuk birimine gecikmeksizin bildirilir.
 
Bu Yönetmelik kapsamında işlenen fiiller, sağlık birimi yöneticisi tarafından adli mercilere ve Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sisteme bildirilir. Mağdur da bu bildirimi yapabilir.
 
Görüldüğü gibi, esas olarak mağdur değil, kurum tarafından bildirim yapılması esası bulunmaktadır. 
 
 
TND Hukuk Bürosu