Türk Nöroloji Yeterlik Sınavına Girecek Olan Son Yıl Asistanları İçin Duyuru

12.10.2022

Değerli meslektaşımız, Türk Nöroloji Yeterlik Kurulu Yönergesi (2022 revizyonu) madde-12.3'e göre Nöroloji uzmanlık öğrencileri eğitimin son yılı içinde istedikleri taktirde yeterlik sınavına girebilirler. Bunun için yönergenin madde-12.3.2 maddesinde belirtilen onaylı asistan karnesi (minimum gerekli pratik işlemler listesi ekli olarak) ve gerekli rotasyonların tamamlandığını gösteren belgelerin sınav komisyonuna başvuru esnasında sunulması gereklidir. Yeterlik sınav komisyonu pandemi döneminde bazı rotasyonların tamamlanmamış olması halinde de yeterlik sınavına girme talebini değerlendirebilir. Bilginize.

Türk Nöroloji Derneği