İlk Türk Nöroloji Yeterlik Eğitim Programı Akreditasyon Ziyareti gerçekleştirildi.

26.10.2022
 
Türk Nöroloji Yeterlik Kurulu 24.10.2022’de Hamidiye Tıp Fakültesi, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalına akreditasyon ziyareti gerçekleştirdi. Nörolojimizin bu ilk akreditasyon ziyaretinde Türk Nöroloji Yeterlik Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme (Akreditasyon) Komisyonu başkanı Prof. Dr. Filiz Koç, üyeleri Prof. Dr. Hadiye Şirin ve Prof. Dr. Hakan Kaleağası'nın yanı sıra TTB UDEK temsilcisi Prof. Dr. Tuncer Özekinci ve Nöroloji Araştırma Görevlisi temsilcisi Dr. Gülfem Aktan’dan oluşan ekip hazır bulundu. Türk Nöroloji Yeterlik eğitim merkezi akreditasyonları çoğalarak devam edecektir. Bu bağlamda 31.10.2022’de Gazi Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı uzmanlık eğitim programı ziyareti gerçekleştirilecektir. Üyelerimize duyurulur.
 
TND YK