İSTANBUL NÖROVASKÜLER HASTALIKLAR TOPLANTILARI 2015/2016 PROGRAMI

3.11.2015

Değerli Meslektaşlarımız,

 

Nörovasküler hastalıklar, nörolojik bilimlerin önemli bir kısmını kapsamaktadır. Bu hastalıkların tedavisiyle ilgili multidisipliner bir yaklaşım gerektiği aşikârdır. Bu bakımdan farklı branşların bir masa etrafında tedavi-araştırma ve giderek gelişmekte olan teknolojik imkânları kullanmanın birlikte tartışılacağı bir toplantıya ihtiyaç olduğu kanısındayız.

İstanbul’da ilgi alanı Nörovasküler hastalıklar olan Nörolog, Nöroşirürjiyen, Nöroradyolog, Nöro-Yoğun bakım ve Nörorehabilitasyon uzmanlarını düzenli olarak bir araya getirecek aylık toplantılar yapmayı amaçlıyoruz.

Bu amaçla Ekim-Mayıs ayları arasında yılda 8 toplantıdan oluşacak toplantı formları oluşturduk.

Toplantılar dört bölüm başlığı altında tasarlandı:

Bir moderatör yönetiminde;

1)     Her biri 20 dakika süreli 2  (bazan 3) konuşmacı  aracılığıyla o ayın “Konu Sunumları”

2)     Bir konuşmacı tarafından konu başlığı ile ilgili 10 dakikalık güncel ve önemli “Bir Makale veya Derleme Sunumu”

3)     Akut iskemik inme revaskülarizasyonu ile ilgili 5-10 dakikalık bir (bazen 2) “Olgu Sunumu” (Reha Tolun/Yakup Krespi)

4)     Tüm katılımcılara açık tartışma ve görüş alma amaçlı 30 dakikalık “Olgu sunumları”

Toplantılar her ayın ilk Çarşamba günü Şişli Memorial Hastanesi Konferans A Salonunda, saat 18: 00-18:30 arası kokteyl ve ardından 18:30-20:00 arası sunum oturumları olarak gerçekleşecektir.

İlk Toplantı 7 Ekim 2015 Çarşamba yapılacaktır.

Unutulmaması gereken bu toplantıların temel yöneliminin birlikte değerlendirme, tartışma, daha iyisinin nasıl yapılacağı konusunda fikir geliştirme amaçlı olduğudur.

Meslektaşlarımızı bu toplantılara katılmak ve katkı sağlamak üzere davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Prof.Dr.Reha Tolun     Prof.Dr.İlhan Elmacı     Prof.Dr. Serdar Geyik     Doç.Dr.Yakup Krespi

 

Istanbul Nöro-Vasküler Hastalıklar Toplantıları (Memorial Hastaneleri / Şişli Memorial Hastanesi)

 

Programı bilgisayarınıza indirmek için lütfen tıklayınız.