"Türk Nöroloji Yeterlik Sınavı Hazırlık Kitabı" ve "Türk Nöroloji Yeterlik Soru Kitabı" web sitemizde TND Yayınları altına eklenmiştir. Faydalı olması dileğiyle. TND YK

2.11.2022