​Türk Nöroloji Yeterlik Kurulu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Uzmanlık Eğitim Programı için Akreditasyon Ziyareti gerçekleştirdi.

3.11.2022
 
 
Türk Nöroloji Yeterlik Kurulu heyeti 31.10.2022’de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalına Nöroloji uzmanlık eğitimi akreditasyonu değerlendirme ziyareti gerçekleştirdi. Türk Nöroloji Yeterlik Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme (Akreditasyon) Komisyonu başkanı Prof. Dr. Filiz Koç’un gözlemci olduğu heyetimizde Prof. Dr. Hadiye Şirin, Prof. Dr. M. Ufuk Aluçlu ve Prof. Dr. Betül Baykan yanı sıra TTB UDEK temsilcisi Prof. Dr. Nilay Çöplü ve Nöroloji Araştırma Görevlisi temsilcisi Dr. Özge Berna Gültekin bulundu. Türk Nöroloji Yeterlik eğitim merkezi akreditasyonları çoğalarak devam edecektir. Üyelerimize duyurulur.
 
Türk Nöroloji Derneği