Çalışma Grupları Yönergesi Hatırlatma

8.11.2022
Türk Nöroloji Derneği çatısı altında faaliyet gösteren bilimsel çalışma gruplarının çalışma kuralları uzun süredir geçerli olan çalışma grupları yönergesine tabidir. Bu metin Çalışma Grupları Yönergesi’nden incelenebilir. 58. Ulusal Nöroloji Kongresi esnasında yapılacak çalışma grubu toplantılarında “moderatör”, “yürütücü kurul”, “aktif üye” ve “katılımcı üye” belirlenimi yaparken bu yönergeye azami uyum gösterilmesini rica ederiz.
Saygılarımızla.
 
TND YK