58. Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri Ödülleri Sonuçları

25.11.2022
58. Ulusal Nöroloji Kongresi Bildiri Ödülleri 
 
Sözel Bildiri Ödülleri
 
Sözel Bildiri Üçüncüsü: 
 
SERVİKAL DİSTONİ HASTALARINDA DUYUSAL HİLENİN KORTİKAL UYARILABİLİRLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÖZLEM KURTKAYA KOÇAK 1 HALİL CAN ALAYDIN 1 HÜRREM EVREN BORAN 1 BÜLENT CENGİZ 1 HATİCE AYŞE BORA TOKÇAER 1
 
1- GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Sözel Bildiri İkincisi: 
 
NÖROLOJİK HASTALIKLARDA ETKİLENEN SİSTEMİN VE ETKİLENİM DERECESİNİN YAPAY ZEKA TEMELLİ SES ANALİZİ İLE 
 
BELİRLENMESİ
EMEL SOYLU 1 KÜBRA ASLAN 1 SEMA GÜL 2 SENA KAMALI 2 MURAT TERZİ 1
 
1- ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SİNİR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
 
Sözel Bildiri Birincisi: 
 
OTOİMMÜN DEMİYELİNİZAN SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI AYIRICI TANISINDA OLASI BİYOBELİRTEÇLER: SORCİN, CLIC1 
 
VE SRC SUBSTRATE CORTACTİN
ZERRİN KARAASLAN 1 BÜŞRA ŞENGÜL YEDİEL 2 ELİF ŞANLI 1 HANDE YÜCEER 1 ERDİNÇ DURSUN 3 DUYGU GEZEN AK 3 ÖZLEM 
 
TİMİRCİ KAHRAMAN 4 AHMET TARIK BAYKAL 5 EMEL AKGÜL 5 TUNCAY GÜNDÜZ 6 MURAT KÜRTÜNCÜ 6 MERYEM ASLI TUNCER 7 VUSLAT 
 
YILMAZ 1 CEM İSMAİL KÜÇÜKALİ 1 ERDEM TÜZÜN 1
 
1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, SİNİRBİLİM ANABİLİM DALI
2- İSTANBUL-CERRAHPAŞA ÜNİVERSİTESİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
3- İSTANBUL-CERRAHPAŞA ÜNİVERSİTESİ, NÖROLOJİK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SİNİRBİLİMİ ANABİLİM DALI
4- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, AZİZ SANCAR DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, MOLEKÜLER TIP ANABİLİM DALI
5- ACIBADEM MEHMET AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
6- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
7- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
 
Poster Bildiri Ödülleri
 
 
Poster Bildiri Üçüncüsü: 
 
SUPRATENTORİAL GLİOMLU HASTALARDA MOTOR YOLLARIN HARİTALAMASI VE MONİTORİZASYONU: 97 HASTANIN ANALİZİ
EMİNE TAŞKIRAN 1 CİHAN İŞLER 2 BAŞAK YILMAZ 1 MEHMET YİĞİT AKGÜN 2 RAHŞAN KEMERDERE 2 MUSTAFA UZAN 2
 
1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ_CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ AD
2- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ_CERRAHPAŞA, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ, NÖROŞİRÜRJİ AD
 
 
Poster Bildiri İkincisi: 
 
COVID-19 HASTALIĞINA, KOMPLİKASYONLARINA VE AŞISINA BAĞLI BAŞAĞRILARININ NÖROLOJİ KLİNİKLERİNDEKİ PREVALANSI: 
 
HEAD-MENAA ÇALIŞMASI ALT GRUP ANALİZİ
HAMİT GENÇ 1 DOĞA VURALLI 2 DERYA ULUDÜZ 3 ESME EKİZOĞLU 4 NAJİB KİSSANİ 5 OTGONBAYAR LUSORGANOV 6 IŞIN ÜNAL ÇEVİK 
 
7 MANSOUREH TOGHA 8 ASENA AYÇA ÖZDEMİR 9 AYNUR ÖZGE 10
 
1- SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, VAN, TÜRKİYE
2- GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, NÖROM, ANKARA, TÜRKİYE
3- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA, TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL, TÜRKİYE
4- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, BAŞAĞRISI BİRİMİ, İSTANBUL, TÜRKİYE
5- MOHAMED VI EĞİTİM HASTANESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, MARAKEŞ, FAS
6- MOĞOL ULUSAL TIP BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, ULAN BATUR, MOĞOLİSTAN
7- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA, TÜRKİYE
8- TAHRAN TIP BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, TAHRAN, İRAN
9- MERSİN ÜNİVERSİTESİ BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM ANABİLİM DALI, MERSİN, TÜRKİYE
10- MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, MERSİN, TÜRKİYE
11- Head-MENAA ÇALIŞMA GRUBU
 
Poster Bildiri İkincisi: Birincisi:  
 
ALZHEİMER HASTALIĞI SÜREKLİLİĞİNDE SEREBRAL VAZOMOTOR REAKTİVİTE: PROSPEKTİF TRANSKRANİYAL DOPPLER VE FDG/AMİLOİD 
 
PET/MRG ÇALIŞMASI
ESEN SAKA 1 LÜTFİYE ÖZLEM ATAY 2 UMİT ÖZGÜR AKDEMİR 2 EZGİ YETİM 1 ERDEM BALCI 2 ETHEM MURAT ARSAVA 1 MEHMET AKİF 
 
TOPCUOGLU 1
 
1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, ANKARA
2- GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI, ANKARA
 
 
Abdi İbrahim Özel Ödülü
 
TİMOMA İLE İLİŞKİLİ MYASTENİA GRAVİS GELİŞİMİNDE IL-21 VE IL-4 ÖTESİNDE IL-17 VE ICOS KATKISI
MERVE ÇEBİ 1 ARMAN ÇAKAR 2 EREN ERDOĞDU 3 HACER DURMUŞ TEKÇE 2 GÜLÇİN YEĞEN 4 BERKER ÖZKAN 3 YEŞİM PARMAN 2 GÜHER 
 
SARUHAN DİRESKENELİ 1
 
1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, FİZYOLOJİ AD
2- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ AD
3- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, GÖĞÜS CERRAHİSİ AD
4- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, PATOLOJİ AD