TEV'den Uzman Tıp Doktorlarına Yurt Dışında Burs İmkanı

10.11.2015
Değerli Meslektaşımız,
 
Türk Eğitim Vakfı, 2016 yılında A.B.D. ve Batı Avrupa ülkelerinde, aşağıda belirtilen konularda, belirli bir projeyi uygulamak veya üst ihtisas kapsamında bilgi, görgü ve uygulamasını geliştirmek için ve döndüğünde birikimini gönderilmesini tavsiye eden kurumda uygulamaya koyacak olan uzman tıp doktoruna burs verecektir. Burs verilecek konular aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup belgelere ve detaylı bilgiyehttp://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/Yurt-Disi-Tip-Burslari/51/48/0 adresinden ulaşabilirsiniz. Son başvuru tarihi 29 Şubat 2016’dır.
 
Saygılarımızla.
 
Ankara Tabip Odası

BURSUN KAPSAMI:
 
Burslar;
 
A.B.D. ve Batı Avrupa Ülkelerinde, Türk tıbbının seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere ülkemizde ihtiyaç duyulan temel bilimler ve uygulamalı alanlarda,
 
1.    Acil Tıp,
2.    Halk Sağlığı,
        a. Epidemiyoloji
        b.   Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Teknoloji Danışmanlığı, (HealthCare Information Technology)
3.    Neuorodegeneratif Hastalıklar,
4.    Moleküler Tıp,
       a.    Genetik
       b.    Patoloji
       c.    Metabolizma
       d.    Mikrobiyoloji
5.    Enfeksiyon Hastalıkları,
       a. Pediatrik
       b. Yetişkin
6.    Yoğun Bakım,
        a.    Pediatrik,
        b.    Yetişkin – (İç Hastalıkları ve Anesteziyoloji uzmanlarına açıktır)
7.    Adli Toksikoloji (ForensicToxicology),
8.    Farmakoloji,
9.    Dermatoloji,
10.  Romatoloji,
11.  Tedavide Stem Cell (Kök Hücre) uygulamaları, (Kardiyoloji, Hematoloji)
 
Eğitim veren sağlık kurumlarının İç Hastalıkları ve Pediatri disiplinleri alt dallarında önerileri değerlendirilecektir.
Bilim dallarında kurumun desteklediği, başarılı uzman tıp doktorlarına burs verilecektir.